En författare, 22-26.1.2018, Annika Sandelin & Linda Bondestam