Carina Wolff-Brandt, 3, 7 och 9.11 i Kyrkfjärdens skola, Ingå