Vinkit opettajalle virtuaalivierailuun

Tervetuloa tapaamaan kirjailijaa Lukukeskuksen virtuaalivierailulle! Jotta vierailua olisi mahdollisimman onnistunut, olemme koonneet etukäteen tutustuttavaksi vinkkejä!

1. Tutustukaa kirjailijan kirjoihin etukäteen, jotta saatte vierailusta enemmän irti

Jokainen kirjailija rakentaa vierailunsa itse omalla tyylillään. Vierailun aikana kirjailija kertoo kirjoistaan, kirjoittamisesta ja kirjailijan ammatista. Kiinnostavinta vierailun seuraaminen on silloin, kun kirjat ovat jo etukäteen tuttuja ja mahdollisia kysymyksiäkin on jo mietitty etukäteen.

2. Miettikää kysymyksiä valmiiksi

Oppilaiden aktiivisuus ja vuorovaikutus tekevät vierailusta kiinnostavamman niin yleisölle kuin kirjailijalle. Kannattaa miettiä etukäteen, miten kysymysvuorot luokassa jaetaan tai laaditaanko joitain kysymyksiä jo etukäteen.

3. Kerro kirjailijalle etukäteen, mitä alustaa käytätte

Varmista, että kirjailija on saanut vierailulinkin ja osaa käyttää valitsemaanne alustaa. Vierailuyhteyttä kannattaa testata etukäteen.

4. Vierailuun kannattaa palata jälkikäteen.

Pohtikaa mm.:

Mitä ajatuksia kirjailijan vierailu herätti?
Mitä kirjailija kertoi kirjoistaan ja niiden kirjoittamisesta?
Millaiselta kirjailijan työ vaikuttaa?
Mitä uutta opit kirjailijan ammatista?
Mitä yllättävää kirjailija kertoi?
Saitko uusia lukuvinkkejä, aiotko lukea kirjailijan kirjoja?

5. Antakaa palautetta.

Kaikki palaute ja huomiot vierailusta ovat meille todella tärkeitä. Haluamme kehittää virtuaalivierailuja, ja siksi juuri teidän kokemuksenne on meille tärkeä. Kerää palautetta oppilailta ja vastaa palautekyselyymme, jonka lähetämme vierailun jälkeen.

6. Toivomme, että lukuinto säilyy pitkään!

Sen ylläpitämiseksi kannattaa mm:

a) Lukea koulussa vierailleen kirjailijan kirjoja.

Lukekaa myös ääneen vaikkapa pienemmälle sisarelle. Myös vanhempia kannattaa kannustaa lukemaan ääneen ihan kaiken ikäisille lapsille!

b) Pitäkää yhteisiä lukupiirejä. Keskustelkaa yhdessä kaverin kanssa kirjan tapahtumista ja lukuelämyksestä.

Mikä nauratti?
Mikä jännitti?
Kuka hahmoista oli eniten itsesi kaltainen?
Millaisia tapahtumapaikkoja kirjassa oli?
Mitä uutta opit kirjan lukemalla?

c) Kirjoittakaa kirja-arvosteluja. Kerro arvostelussa:

Mistä kirja kertoo?
Minkälainen tunnelma siinä on?
Mitä aiheita tai teemoja kirja käsittelee: esim. ystävyyttä, luonnonsuojelua, rohkeutta, historiaa, oppimista?
Minkälaiselle lukijalle kirjaa suosittelisit? Minkä ikäiselle tai mistä asioista kiinnostuneelle?