Tietokirjailija vierailulle

Kirjailijavierailu innostaa tutkitusti lukemaan. Kirjailija voi kertoa oppilaille kirjoittamisesta, saamastaan inspiraatiosta, kirjailijan ammatista ja omasta tuotannostaan. Tietokirjailijavieralu soveltuu monen oppiaineen tunnille ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen.
Valmistautumalla kirjailijavierailuun, oppilaat saavat kokemuksesta enemmän irti. Tutustukaa etukäteen kirjailijaan ja hänen teoksiinsa sekä valmistelkaa muutamia kysymyksiä.
Rauhoita tila, jossa kirjailija esiintyy ja järjestä esteetön pääsy tilaan ja tilasta pois.
Varmista, että tilassa on toimiva mikrofoni. On tärkeää, että kaikki kuulevat, mitä kirjailijalla on sanottavanaan. Varaa riittävä määrä tuoleja, jotta ei synny hälinää. Vesilasi esiintymisen ajaksi helpottaa kirjailijan työtä.

Vinkkejä tietokirjavierailulle valmistautumiseen:

Kysymyksiä tietokirjoista

  1. Miksi teksti on kirjoitettu? Mitä teksti käsittelee? Miten arvioit sisältöä, sen laajuutta, rajausta ja pätevyyttä?
  2. Kenen näkökulma kerotaan, kenen jää kertomatta? Kuka päättää, kenen näkökulamsta kerrotaan? Millä perusteella?
  3. Mitä tunteita ja ajatuksia kirja herätti?
  4. Voisiko teksti vaikuttaa valintoihisi tulevaisuudessa?
Lähde: Pirjo Hiidenmaa, Hanna Kolli ja Salla Salokanto: Tietokirjoja kouluun! Kirjakatalogi, Suomen tietokirjailijat ry 2016

Lukekaa luokassa tietokirja ja pohtikaa…

  1. Kuinka monta lukua kirjassa on ja millaisella logiikalla luvut seuraavat toisiaan. Ovatko luvut itsenäisiä, niin että joku voisi lukaista vain yhden luvun? Voiko kirjan lukemisen aloittaa keskeltä vai muodostavatko luvut kokonaisuuden, jossa myöhempi luku edellyttää aiempien lukujen tuntemusta?
  2. Millaisia elementtejä (kuvia, yhteenvetotiivistelmiä, taulukoita, tehtäviä, muistilistoja…) kirjassa on tekstin ohella?
  3. Mihin kirjan tiedot perustuvat? Onko kirjassa lähdeluetteloa? Miten lähteisiin viitataan?
Lähde: Pirjo Hiidenmaa, Monica Pylkkö ja Hannu Riipinen: Tietokirjoja kouluun! Lukuvinkkejä yläkouluun ja lukioon, Suomen tietokirjailijat ry 2018

Kaikki harjoitukset löytyvät Suomen tietokirjailijat ry:n katalogeista:
Tietokirjoja kouluun – lukuvinkkejä yläkouluun ja lukioon
Tietokirjoja kouluun – kirjakatalogi