Teknisk producent för virtuella framträdanden

Om beställaren inte har tekniska resurser att ordna virtuella besök, kan man beställa tekniskt stöd av Läscentrum.

De virtuella framträdandena sker med programmet GoTo, ni behöver inte ladda ner det för besöket.

Deltagarna får handledning, författaren handleds också inför besöket. Beställaren erbjuds möjlighet att testa förbindelsen innan besöket.
Läscentrums tekniska producent är med under hel besöket för att försäkra sig om att förbinelsen fungerar och hjälper om det dyker upp tekniska problem.
Producenten öppnar mötet, kan vid behov moderera diskussionen och avslutar besöket vid avtalad tidpunkt. Då administrerar Läscentrum sändningen med programmet GoTo.

Mer info: jonatan.kunnas(a)lukukeskus.fi