Pekka Visuri

 Pekka Visuri Lataa painokelpoinen kuva

Tampere

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Olen valtiotieteen tohtori ja eversti (evp), erikoistunut poliittiseen ja sotahistoriaan sekä turvallisuuspolitiikan alaan.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu

Kuvaus

Olen valtiotieteen tohtori ja eversti (evp), erikoistunut poliittiseen ja sotahistoriaan sekä turvallisuuspolitiikan alaan. Olen kirjoittanut noin 20 tietokirjaa ja tehnyt paljon myös opetustyötä monenlaisilla kursseilla.

Mitä teen vierailulla?

Pidän mieluiten esityksiä omista kirjoistani ja niihin läheisesti liittyvistä aiheista.

Tuotanto

Viimeisin kirja: Pekka Visuri, Mannerheim ja Heinrichs – Marsalkka ja hänen kenraalinsa (Docendo, 2020).

Lyhyt esittely: Sotamarsalkka Mannerheim kohosi talvisodan ylipäällikkönä kuuluisuuteen. Hän nosti tärkeimmäksi apulaisekseen kenraali Erik Heinrichsin, ensin Kannaksen armeijan komentajaksi ja sitten päämajaan yleisesikunnan päälliköksi. Heidän tiivis yhteistyönsä jatkui vuoteen 1945.
Vaikka Mannerheimista on tehty paljon kirjoja, hänen toiminnastaan sodanjohtajana 1939–1945 riittää yhä kysymyksiä, joihin uusi tutkimustieto antaa entistä parempia vastauksia. Hänen vaikutusvaltansa tapahtumiin ei aina ollut niin ylivertaista, kuin Mannerheim-legendat mielellään esittävät, vaan ylipäällikkö toimi monenlaisten poliittisten ja sotilaallisten rajoitusten alaisena sekä usein hyvin epävarmana tilannekehityksestä. Mannerheimin pahimmat kriisivaiheet olivat syksyllä 1939 ja kesällä 1944. Niihin kirja antaa nyt selityksiä, jotka monipuolistavat ja syventävät Mannerheim-kuvaa. Samalla syntyy kokonaiskäsitys Suomen sodanjohdon toiminnasta.
Erik Heinrichs ei pyrkinyt sodan aikana näkyvästi julkisuuteen, eikä myöhemminkään ole kovin laajalti tunnettua, mitä hän aikaansai Suomen päämajassa. Lähes kaikki, mitä hän teki Mannerheimin apulaisena, pidettiin silloin salassa. Sodan päätyttyäkään ei haluttu paljastaa taustoja päätöksille sotatoimista ja sotilaspoliittisille neuvotteluille, joita yleisesikunnan päällikkö hoiti vaikeissa tilanteissa. Näihin kuului ennen kaikkea yhteydenpito Saksaan.

Tämä teos päättää kuuden kirjan sarjan Suomen sotavuosista 1939─1945. Docendon kustantamana on julkaistu: Mannerheimin ja Rytin vaikeat valinnat (2013), Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944–1947 (2015), Saksan kenraali Suomen päämajassa vuonna 1941 (2017) ja Waldemar Erfurthin sotapäiväkirja 1942–1943 sekä yhdessä Eino Murtorinteen kanssa, Hitlerin ja Stalinin kaupankäynti Suomesta 1939–1940 (2019).

_____

Pekka Visuri – Eino Murtorinne, Hitlerin ja Stalinin kaupankäynti Suomesta 1939–1940: Kiista Suomen asemasta Saksan ja Neuvostoliiton vaikutuspiirissä, Docendo 2019. Ilmestyy syyskuussa 2019
Waldemar Erfurthin sotapäiväkirja 1942–1943, toimittanut ja suomentanut Pekka Visuri. Docendo 2018
Saksan kenraali Suomen päämajassa vuona 1941. Suomalais-saksalainen yhteistyö Waldemar Erfurthin päiväkirjan valossa. Docendo 2017
Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944-1947, Docendo 2015
Berliini - opas historiaan ja kulttuuriin (yhdessä Reima Luodon kanssa), Fenix 2015
Mannerheimin ja Rytin vaikeat valinnat: Suomen johdon ratkaisut jatkosodan käännekohdassa, Docendo 2013
Maailman muutos ja Suomi, WSOYpro 2011
Idän ja lännen välissä - puolustuspolitiikka presidentti Kekkosen kaudella, Fenix 2010
Suomen sota 1808-1809, (yhdessä Reima Luodon ja Heikki Talvitien kanssa), Fenix 2008
Suomi kylmässä sodassa, Otava 2006