Pekka
Visuri

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu

Kuvaus

Olen professori, valtiotieteen tohtori ja eversti (evp), erikoistunut turvallisuuspolitiikkaan sekä poliittiseen ja sotahistoriaan erityisesti aikaan 1939-2015.

Olen toiminut mm. strategian opettajana Sotakorkeakoulussa, dosenttina Maanpuolustuskorkeakoulun sekä tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa ja Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa. Viime vuosina olen lähinnä tehnyt kirjoja poliittisen ja sotahistorian aloilta sekä opettanut erilaisilla kursseilla.

Mitä teen vierailulla?

Lähinnä poliittisesta ja sotahistoriasta vuosilta 1939-2015, erikoisalana kylmän sodan ja toisen maailmansodan ajan historia.

Mieluiten luentoja ja seminaareja.

Viimeksi olen erikoistunut vuosien 1941-1947 poliittiseen ja sotahistoriaan usean kirjan muodossa: "Mannerheimin ja Rytin vaikeat valinnat: Suomen johdon ratkaisut jatkosodan käännekohdassa" (Docendo 2013), "Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944-1947" (Docendo 2015), Saksan kenraali Suomen päämajassa vuonna 1941 (Docendo 2017) ja Waldemar Erfurthin sotapäiväkirja 1942 – 1943 (Docendo 2018) .

Syyskuussa 2019 ilmestyy kirja Pekka Visuri – Eino Murtorinne, Hitlerin ja Stalinin kaupankäynti Suomesta 1939–1940: Kiista Suomen asemasta Saksan ja Neuvostoliiton vaikutuspiirissä (Docendo 2019).

Myös kirjoista: "Idän ja lännen välissä - puolustuspolitiikka presidentti Kekkosen kaudella" (Fenix 2011), "Maailman muutos ja Suomi" (WSOYpro 2011) ja "Suomi kylmässä sodassa" (Otava 2006). Viimeksi mainituista on myös multimedia opetuskäyttöön.

Tuotanto

Viimeisimmät:

Pekka Visuri – Eino Murtorinne, Hitlerin ja Stalinin kaupankäynti Suomesta 1939–1940: Kiista Suomen asemasta Saksan ja Neuvostoliiton vaikutuspiirissä, Docendo 2019. Ilmestyy syyskuussa 2019
Waldemar Erfurthin sotapäiväkirja 1942–1943, toimittanut ja suomentanut Pekka Visuri. Docendo 2018
Saksan kenraali Suomen päämajassa vuona 1941. Suomalais-saksalainen yhteistyö Waldemar Erfurthin päiväkirjan valossa. Docendo 2017
Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa 1944-1947, Docendo 2015
Berliini - opas historiaan ja kulttuuriin (yhdessä Reima Luodon kanssa), Fenix 2015
Mannerheimin ja Rytin vaikeat valinnat: Suomen johdon ratkaisut jatkosodan käännekohdassa, Docendo 2013
Maailman muutos ja Suomi, WSOYpro 2011
Idän ja lännen välissä - puolustuspolitiikka presidentti Kekkosen kaudella, Fenix 2010
Suomen sota 1808-1809, (yhdessä Reima Luodon ja Heikki Talvitien kanssa), Fenix 2008
Suomi kylmässä sodassa, Otava 2006