Christel
Sundqvist

Kirjojeni kohderyhmä

Gymnasium , Högstadium , Vuxna

Kuvaus

Jag har varit verksam författare vid sidan av mitt arbete som universitetslärare sedan år 2009. Periodvis satsar jag helhjärtat på skrivande. Jag har utkommit med tre romaner på Schildts & Söderströms. I mina romaner har jag skildrat dels dysfunktionella familjer, dels flickors och kvinnors situation i vår samtid. Jag utgår delvis från egna erfarenheter när jag skriver prosa, men inspireras mycket av det som sker i samhället. Jag använder mig också av fiktiva element.

Mitä teen vierailulla?

Jag har medverkat i olika litterära evenemang och har också gjort en del skolbesök till gymnasier.

Skolbesök: Vid skolbesöken har jag pratat om vägen till författarskap, hur det är att leva som finlandssvensk författare och också om den kreativa skrivprocessen. Ibland har jag satt in någon skrivövning för eleverna.

Litterära evenemang: när jag medverkat vid litterära evenemang har jag pratat om att vara finlandssvensk författare, mitt egna författarskap och den kreativa skrivprocessen. Ibland med ett bredare fokus, ibland har utgångspunkten varit någon av mina böcker. Jag har erfarenhet av att uppträda på olika sätt: genom att hålla en föreläsning, med en moderator och i samtal med andra författare.

Eftersom jag även är forskare och har producerat vetenskapliga artiklar och en fackbok är jag också intresserad av att diskutera skillnader i arbetet med skönlitterära texter och vetenskapliga texter.

Tuotanto

Romaner;
Vonne och Marie (2016). Schildts & Söderströms.
Om något skulle hända (2011). Schildts.
Flickan i flaskan. (2009). Schildts.

Fackbok:
Den samarbetande läraren. Lärarhandledning och samundervisning i skolan. Studentlitteratur.

Har även medverkat i flera analogier. T ex Där ljuset faller som vackrast. (2015). Scriptum.