Lars
Strang

 Lars Strang

Esbo

Föreläsningar
Verkstäder
Virtuella författarbesök
Författarbesök

Tulosta kirjailijakooste

Kirjaudu sisään tilataksesi kirjailijavierailuita.

Kirjojeni kohderyhmä

Gymnasium , Högstadium , Vuxna

Kuvaus

Mitt huvudintresse är att prata om den vanliga människan under 1600- och 1700-talet och att jämföra livet då med vår nutid. Jag är ekon dr och har under större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat som ledare inom företagsvärlden. De senaste fem åren har jag läst in mej på finlandssvensk historia, besökt ett stort antal museér och pratat med många personer i hembygdsföreningar i Finland, Sverige och Tyskland. Under den senaste tiden har jag pratat vid åtta tillfällen om finländares överlevnadsstrategier under Stora ofreden samt hur det var för en vanlig hantverkare att leva som menig i 1600-tals krig och hur det gick för hans fästmö som väntade hemma i flera år?

Mitä teen vierailulla?

Under 300 år har skillnaderna blivit stora i vårt sätt att leva båda vad det gäller ekonomi, religion, rörelsefrihet och självständighet för den enskilde medborgaren. Tidigare levde vi i Finland ett liv styrt av kyrkan och kyrkoherden. Vi var lojala mot överhetens beslut och lydde, trots lite knorr, som om det varit vårt öde. Idag lever vi av att konsumera och av att jaga upplevelser. Vi trotsar våra myndigheter och redan ett treårigt barn får välja vilken mat han eller hon ska ha. Idag är relgionens roll förminskad och vi lever i ett andligt tomrum. Hur ska den fyllas, undrar vi när en resa till Kanarieöarna inte längre tänder oss? Den riktigt intressanta frågan blir om vi ändå levde ett lyckligare liv för 300 år sedan jämfört med idag? Finns det något vi kan lära oss? Var religionstvånget bra för oss? Var det bra att kungen, skattefogden, kyrkoherden tidigare hade så stor makt över våra liv? Eller saknar vi fortfarande en överordnad som säger hur vi bör leva?
Vid mina föreläsningar/bokpresentation vill jag gärna ställa ovanstående frågor och diskutera dem med lyssnarna.

Tuotanto

De okuvliga, Vilda förlag v 2017, en berättelse om två familjers överlevnadsstrategier under Stora ofreden
Smedjan vid Sundet, Scriptum förlag, 2016, en berättelse om livet i en smedja och Karl X:s krig ur smedens och hans fästmös synvinkel.
Ahneuden hinta, WSOY, spänningsroman 2014
Näön vuoksi, WSOY, spänningsroman, 2013