Päivi Ruutiainen

Lahti

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset

Kuvaus

Olen nykykorun asiantuntija Suomessa. Olen väitellyt tästä aihepiiristä sekä kirjoittanut useisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin julkaisuihin. Olen kuvataidekriitikko, joten voin puhua nykytaiteen ja nykykorun välisestä suhteesta.

Mitä teen vierailulla?

Nykykoru - mitä se oikein on kansallisesti ja kansainvälisesti. Nykykorun ja nykytaiteen välinen suhde.

Tuotanto

Suomalainen nykykoru ilmiönä. 2016. Julkaisussa Suomalainen koru. Toim. Lasse ja Helena Pahlman, Tuula Poutasuo, Päivi Ruutiainen, Ulla Tillander ja Esko Timonen. Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Monen vuosikymmenen korut. 2016. Julkaisussa Hibernate suomalainen korutaiteilijaryhmä (toim. Helena Lehtinen, Eija Mustonen ja Tarja Tuupanen).

Suomalainen nykykoru ilmiönä. 2014. Julkaisussa Itsenäisyyden ajan suomalainen koru. Toim. Lasse ja Helena Pahlman, Tuula Poutasuo, Päivi Ruutiainen, Ulla Tillander ja Esko Timonen. Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Existing and non-exixting boundaries. 2013. Toim Widar Halen From the coolest corner. Arnoldschen.

Onko puhelinkoppi koru? nykykoru taiteen kentällä. 2012. Akateeminen väitöskirja. Acta Universatis Lapponiensis 238.

Vesi ja maa-julkaisussa artikkeleita, 2012. Hanasaaren kulttuurikeskus.

Tuhkaa ja timantteja – nykykorujulkaisu (toim.) yhdessä Kiika Sarpolan kanssa. 2012. Humanistisen ammattikorkeakoulun julkaisuja.

Kiehtovan määrittelemätön ilmiö. 2009. Julkaisussa KORU 3- international contemporary jewellery. Saimaa amkin julkaisuja.