Mia Rönkä

Naantali

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat
Virtuaalivierailut
Haastattelut / juonnot

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Yhdistän tietokirjailijana, lastenkirjailijana ja runoilijana monipuolisesti tiedettä ja taidetta niin lapsille kuin aikuisille.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Alakoulu , Alkuopetus , Päiväkoti/esikoulu

Kuvaus

Olen erityisesti ihmisen ja muun luonnon väliseen suhteeseen ja vuorovaikutukseen perehtynyt tietokirjailija, runoilija ja lastenkirjailija. Tutkijantaustaltani olen perehtynyt etenkin lintuihin, luonnon ihmiselle tarjoamiin hyötyihin eli ekosysteemipalveluihin, ihmisen aiheuttamiin ympäristömuutoksiin sekä luonnon monimuotoisuuteen. Koulutukseltani olen biologi, FT ja ympäristöekologian dosentti. Olen tehnyt monipuolisesti kirjailijavierailuja niin kouluihin, kirjastoihin, kansanopistoihin kuin erilaisiin tapahtumiin, kirjamessuille ja esimerkiksi yhdistysten kokouksiin. Runoesityksiä olen pitänyt myös kansainvälisissä kongresseissa. Teemoja vierailuille ovat olleet kirjailijuus, runoilijuus, luontoretkeily, linnut, pölyttäjät ja lepakot. Asiantuntijaluentojen, kirjailijavierailuiden, runoesitysten ja monitaiteisten esitysten sekä runoperformanssien lisäksi olen vetänyt lähiluontotietoa, sanataidetta ja kädentaitoja yhdistäviä työpajoja lapsille sekä yhteisötaidepajoja aikuisille.

Mitä teen vierailulla?

Yleisesti olen sekä tietokirjailijan, tutkijan että tiedetoimittajan työssäni perehtynyt ihmisen ja muun luonnon väliseen suhteeseen ja vuorovaikutukseen. Olen tutkinut ympäristöön, luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyviä aiheita, nykyään olen perehtynyt etenkin luonnon monimuotoisuuteen ja ympäristömuutoksiin arktisilla alueilla. Teemoja vierailuille voivat olla esimerkiksi kirjailijuus, runoilijuus, luontoretkeily, linnut, pölyttäjät ja lepakot, ihmisen ja luonnon yhteiselo, ympäristöaiheinen lastenkirjallisuus sekä tieteen ja taiteen yhdistäminen. Asiantuntijaluentojen, kirjailijavierailuiden, runoesitysten ja monitaiteisten esitysten sekä runoperformanssien lisäksi vedän lähiluontotietoa, sanataidetta, monilukutaitoa ja kädentaitoja yhdistäviä työpajoja lapsille.

Tuotanto

Sammakon kustantamien teosten lisäksi esimerkiksi:
Veden varassa - Suomen vesiluonnon monimuotoisuus, 2004, Edita Publishing Oy (Walls & Rönkä, toim.)
Monitieteinen ympäristötutkimus, 2012, Gaudeamus (Lummaa, Rönkä & Vuorisalo, toim.)
Suomen lintutiede 1828 - 1974, 2020, Faros (Lehikoinen, Lemmetyinen, Vuorisalo & Rönkä)