Mika Pekkola

 Mika Pekkola Lataa painokelpoinen kuva

© Ville Juurikkala

Espoo

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Kirjavinkkaus
Työpajat
Virtuaalivierailut

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Kuvaus

Olen ensisijaisesti kirjailija, mutta olen työskennellyt myös kääntäjänä ja toimittajana. Kirjallisuudessa minulle tärkeitä ovat tarinan immersio, sukeltaminen mielikuvituksen avulla toiseen todellisuuteen, henkilöhahmojen kohtaamiset ja heidän sisäinen maailmansa sekä yhteiskuntakriittiset painotukset. Kuvaan mieluusti yhteisön ja yksilön välisiä konflikteja ja kulttuurin mukauttavaa/painostavaa voimaa.

Esikoisromaanini Aamun kirkastus kertoo herännäisyhteisössä varttuvan nuoren naisen, Aamun, tarinan. Aamu joutuu ristiriitaan ankaraa kuria ja omistautumista vaativan yhteisön välillä. Aamun intensiivinen sisäinen maailma saa konfliktin myötä psykoottisia piirteitä.

Toinen romaanini Pyhän Antoniuksen tuli käsittelee niin ikään mielikuvituksen syvyyksiä sekä mielenterveyden rajoja, mutta tällä kertaa yhteisöllisestä näkökulmasta. Nuori lääketieteen tohtori Simon Hoffmann lähetetään Roggendorfin kaupunkiin tutkimaan kulkutautia, joka suistaa väestön hulluuteen. Hän joutuu kohtaamaan taudin lisäksi köyhyyden ja sorron synnyttämät ristiriidat sekä inkvisition mahdin. Romaani on mysteeritarina, jonka keskiössä ovat taudin arvoitus sekä hulluuden kärjistämät yhteisölliset ristiriidat.

Opiskelin historiaa ja filosofiaa Jyväskylän yliopistossa. Väitöskirjani kirjoitin saksalaissyntyisen psykoanalyytikko ja kulttuurikriitikko Erich Frommin suhteesta modernisaatioon.

Mitä teen vierailulla?

Kirjallista työtä tekevänä pidän luontevana keskustella kirjailijuudesta, taiteesta ja taiteen merkityksestä yhteiskunnassa, mielikuvituksen ja leikin vapauttavasta voimasta sekä inspiraatiosta, jota aisti- ja esteettiset kokemukset tuottavat. Mielikuvitusta ja ajattelua korostavien aktiviteettien tärkeänä vastapainona pidän ruumiillisuutta sekä tietoista läsnäoloa. Tasapaino henkisen työn ja ruumiillisen olemisen välillä on muodostunut minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeäksi.

Pidän mieluusti myös kirjoituspajoja, ja minulla on niistä kokemusta sekä lukioympäristössä että erilaisissa tapahtumissa.

Väitöskirjani käsitteli saksalaissyntyistä psykoanalyytikko ja humanisti Erich Frommia, ja hänen ajatuksensa ja tuotantonsa ovat luonnollisesti hallussani. Perehdyin väitöskirjatyössäni myös modernisaation historiaan, joten puhun mieluusti myös modernia ja esimodernia kulttuuria koskevista kehityskuluista. Yhteiskunta- ja kulttuurikritiikki ovat niin ikään minulle tuttuja. Pidän taiteellista työtä myös poliittisena toimintana ja aktivismina.

Erityisalueitani ovat historia, yhteiskunta- ja kulttuurikritiikki, filosofia, roolipelit, musiikki, meditaatio, kääntäminen. Omassa tuotannossani olen keskittynyt ensisijaisesti romaaneihin, mutta tunnen läheisyyttä myös esseitä, novelleja sekä yleisesti lyhytproosaa kohtaan. Genreistä scifi, fantasia ja surrealismi ovat lähellä sydäntäni.

Esiinnyn mieluusti myös muiden kirjailijoiden ja taiteilijoiden kanssa.

Tuotanto

KAUNOKIRJALLISUUS
Pyhän Antoniuksen tuli, romaani, Like 2016
Aamun kirkastus, romaani, Like 2012

TOIMITUKSET
Väen tunto. Kirjoituksia estetiikasta ja politiikasta. (Toim. yhdessä Vesa Kyllösen kanssa.), Idiootti 2012
Kulttuurilehti Virta 7. (Toim. yhdessä Mikko Nenosen kanssa.), 2011
Kriittinen teoria ja Marx. (Toim.), Sophi 2011

KÄÄNNÖKSET
Erich Fromm & D. T. Suzuki. Zen ja psykoanalyysi. Yhdessä Matti Rautaniemen kanssa, Basam Books 2012
Erich Fromm, Unohdettu kieli. Johdauts unien, satujen ja myyttien ymmärtämiseen, Vastapaino 2007

TIETEELLISET JULKAISUT
Prophet of Radicalism. Erich Fromm and the Figurative Constitution of the Crisis of Modernity (väitöskirja), Jyväskylän yliopisto 2010