Iris Pasternack

 Iris Pasternack

Helsinki

Asiantuntijaluennot
Työpajat

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Kuvaus

Olen tutkija ja tietokirjoittaja, aiheeni on lääketiede ja terveydenhuolto. Olen kouluttanut ja luennoinut terveydenhuollon menetelmien arvioinnista ja priorisoinnista kohtalaisen paljon. Tutkimustiedon tuominen terveydenhuollon päätöksentekoon on ollut, ja on yhä, pääasiallinen työni. Tutkimustiedon kriittinen arviointi ja synteesi tuovat hyödyllistä tietoa paitsi päättäjille, myös potilaille ja viime kädessä kaikille kansalaisille, sen vuoksi haluan niistä puhua.

Mitä teen vierailulla?

Voin kertoa yleisesti terveydenhuollon priorisoinnista ja hoitojen vaikuttavuuden arvioinnista. Sen lisäksi voin valmistella jostain kuulijakuntaa lähellä olevasta aiheesta räätälöidyn luennon tai osallistavan työpajan, jossa käydään läpi tutkimustiedon hyödyntämisen periaatteita.

Tuotanto

Tautitehdas. Miten ylidiagnostiikka tekee meistä sairaita, Atena kustannus 2015

Kymmeniä lehtiartikkeleja yleis- ja ammattilehdissä ylidiagnostiikasta ja näyttöön perustuvasta lääketieteestä.