Tommi Parkko

 Tommi Parkko Lataa painokelpoinen kuva

Turku

Kääntäjävierailut
Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Kirjavinkkaus
Työpajat
Virtuaalivierailut
Juhlapuheet

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kokenut esiintyjä ja olen erikoistunut erityisesti runoutta sivuaviin asioihin.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset

Kuvaus

Olen julkaissut neljä runokokoelmaa, joista viimeisin Hamilton-manaatin vaikea elämä (Aviador) ilmestyy keväällä 2019. Runokokoelmien lisäksi kirjoitan tietokirjoja runoudesta, erityisesti luovan kirjoittamisen oppaita.

Vedän myös käännösrunouteen erikoistunutta Kustannusliike Parkkoa.

Olen opettanut runoutta 1990-luvun puolivälistä asti. Erityisesti olen opettanut vasta-alkajia runouden kirjoittamisen pariin sekä vetänyt vaativia runokokoelmien sparrausryhmiä. Yksittäisiä kouluvierailuja olen tehnyt eri puolille maata useamman sadan verran. Opetuskokemusta myös luovan kirjoittamisen oppiaineesta (jonka suunnittelussa olin myös mukana). Vedän myös verkkokursseja

Opetuksessani yritän saada kurssilaiset puhumaan. Opetuksessani on erityisesti vuorovaikutuksen runsaus.

Mitä teen vierailulla?

Teen kaikenlaisia runouteen liittyviä vierailuja. Usein kouluissa sovin opettajan kanssa oppituntien tarkemman sisällön, joka usein on jokin opetussuunnitelmaan liittyvä osuus. Ammattirunoilijana pystyn kertomaan vaikeita runouteen liittyviä ssioita konkreettisesti ja ymmärrettävästi.

Pyrin innostamaan kuulijoita runon kirjoittajiksi ja lukijoiksi

Kirjastojen henkilökunnalle olen vetänyt koulutusta runokirjojen hankinnasta.

Tuotanto

Runokokoelmat:

2019: Hamilton-manaatin vaikea elämä, Aviador
2011: Pelikaani, Savukeidas
2004: Sileäksi puhuttu. Tammi
1997: Lyhyt muisti, meri. Tammi

Tietokirjat:

2019: Runosta, rakkaudella, Avain
2016: Intohimoa ja millimetripaperia, Avain
2015: Runon vapaus, Avain
2012: Runouden ilmiöitä, Avain
2011: Kirjoita runo - opas aloittelevalle runoilijalle

Käännösrunous:
Katso Parkko-kustannus