Samu
Nyström

 Samu Nyström

Helsinki

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat

Tulosta kirjailijakooste

Kirjaudu sisään tilataksesi kirjailijavierailuita.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu

Kuvaus

Olen helsinkiläinen historiantutkija, filosofian tohtori ja dosentti. Olen keskittynyt erityisesti kaupunkihistoriaan ja 1900-lukuun. Väittelin vuonna 2013 Helsingin ja helsinkiläisten kohtaloista ensimmäisen maailmansodan ja sisällissodan aikana. Kaupunkihistorian lisäksi olen tutkinut ja kirjoittanut tietokirjoja myös monista muista aihealueista, kuten pelastustoimesta, väestönsuojelusta, ensihoidosta, vapaasta sivistystyöstä (työväenopistot) sekä suomalaisen lääkärikunnan ja terveyspolitiikan historiasta.

Tieteentekijänä olen paneutunut erityisesti tiedon popularisointiin, joten olen kirjoittanut tietokirjoja, tehnyt radio-ohjelmia, kiertänyt luennoimassa, osallistunut keskustelutilaisuuksiin sekä järjestänyt monenlaisia muita tutkimuksiini liittyviä tapahtumia, kuten esimerkiksi kaupunkikävelyitä, teatteria, luentokonsertteja sekä museovierailuja. Niin tutkimuksissani ja kirjoissani kuin erilaisissa tilaisuuksissakin olen pyrkinyt lähestymään käsiteltävää aihetta kokemuksellisuuden kautta.

Mitä teen vierailulla?

Vierailujen toimintamuodoista voidaan sopia hyvin vapaasti.
Perinteiset esitelmät ja keskustelut sopivat hyvin. Lisäksi paikasta ja tilaisuuden luenteesta riippuen aiheita voidaan käsitellä työpajojen (esim. valokuvat, lähdeaineistot yms) kautta tai vaikka kävelyiden ja vierailujen muodossa.

Tuotanto

Nyström Samu, Helsinkiläiset ja vanhan maailman viimeinen vuosi. Teoksessa Kolbe Laura, Nyström Samu ja Vesikansa Jyrki, Helsinki 1945 – pääkaupunki ja rauha. Minerva, Helsinki 2015

Nyström Samu, "Kaupunki ilmaan, Helsinki Helvettiin? Näinkö sitä vain mennään” – helsinkiläiset taistelujen jaloissa. Teoksessa Nieminen Jarmo (toim.), Helsinki ensimmäisessä maailmansodassa. Sotasurmat 1917–1918. Helsingin kaupunki & Gummerus, Helsinki 2015

Nyström Samu ja Kannonmaa Maisa, Lääkärin ammatti – aitiopaikka elämään. Vaasan Lääkäriyhdistyksen tarinoita 110 vuoden ajalta. Vasa läkareförening – Vaasan lääkäriyhdistys, Vaasa 2015

Nyström Samu, Oodi sivistykselle. Helsingin työväenopisto 100 vuotta. Helsingin työväenopisto & Minerva, Helsinki 2014

Tala Henrik ja Nyström Samu, Apu tulee ylhäältä. Medi-Helin historia. Medi-Heli ry, Helsinki 2014. Teoksessa artikkeli Nyström Samu, Medi-Heli ensihoidon pioneerina

Nyström Samu, Poikkeusajan kaupunkielämäkerta. Helsinki ja helsinkiläiset maailmansodassa 1914–1918. Historiallisia tutkimuksia Helsingin yliopistosta XXIX. Väitöskirja. Helsingin yliopisto, Helsinki 2013

Nyström Samu, Helsinki 1914–1918. Toivon, pelon ja sekasorron vuodet. Minerva, Helsinki 2013

Nyström Samu (toim.), Vaara ohi? Suomalainen väestönsuojelu kylmän sodan raunioilla. Spek, Helsinki 2012

Nyström Samu, Kaupungin pelastajat – Helsinki ja pelastuslaitos. Teoksessa Ampuja Outi (toim.), Kun jotain sattuu. Palo- ja pelastustoimi Helsingissä 150 vuotta. Helsingin pelastuslaitos, Helsinki 2011

Nyström Samu (toim.), Vapaus, terveys, toveruus – Lääkärit Suomessa 1910–2010. Suomen Lääkäriliitto & Fennomed, Helsinki 2010.

Nyström Samu, Helsinki ja helsinkiläiset sodassa. Teoksessa Kolbe Laura & Nyström Samu, Helsinki 1918. Pääkaupunki ja sota. Minerva, Helsinki 2008

Nyström Samu, Stadin tabis sata vuotta. Helsingin pelastuslaitoksen ensihoito- ja sairaankuljetustoiminta 1905 – 2005, Helsingin kaupunki, Helsinki 2005