Kaiho Nieminen

 Kaiho Nieminen Lataa painokelpoinen kuva

© Hanna Weselius, WSOY

Helsinki

Kirjailijavierailut

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Lähes 50 vuoden kirjailijanuran mukanaan tuomaa ”rauhallista ja hullua viisautta"

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset

Kuvaus

Olen toiminut vapaana kirjailijana 47 vuotta, julkaissut pääasiassa proosaa, romaaneja ja novelleja, mutta myös kuunnelmia ja näytelmiä; toiminut myös luovan kirjoittamisen ohjaajana kansalais- ja työväenopistoissa. Kirjailijavierailujeni teemana on useimmiten ollut teosteni syntyvaiheista ja taustoista kertominen, mutta
järjestäjien toiveiden mukaisesti myös muuta, esim. yleisemmin kirjoittamisharrastuksesta puhumista.

Järjestäjinä ovat olleet kirjallisuuspäivät, messut, kirjoittajayhdistykset, libristit, eläkeläisjärjestöt, opistot j.n.e.
Varhaistuotantoni käsittää pääosin lähimenneisyyteen sijoittuvaa proosaa, mutta viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana aihepiiriin on kuulunut myös useita kaukaisempaan historiaan sijoittuvia teoksia, mm. romaani ”Ihmissuden kronikka” v. 2016, jonka aihepiiri sijoittuu 1600-luvun Suomeen, ja sodan jälkeistä aikaa kuvaava
romaani ”Sokkeli” vuodelta 2019.

Mitä teen vierailulla?

Olen valmis puhumaan kirjojeni taustoista ja syntyvaiheista, mutta myös yleisemmin kirjoittamisharrastuksesta. Pidempikestoisten työpajojen tai kurssien pitämiseen minulla ei omien töitteni ja muiden sitoumusteni johdosta ole juuri
mahdollisuutta.

Tuotanto

Tuoreimmat teokseni: ”Sokkeli” WSOY 2019, ”Ihmissuden kronikka” WSOY 2016, ”Trokari” WSOY 2013, ”Hännikäisen tapaus” WSOY 2010, ”Pakolaisten kuski” WSOY 2008…

Varhaisempia teoksia mm: ”Paavo ja Simo Kallioisen Suomen sota” WSOY 2003, ”Maijun baari” WSOY 2001, ”Suomenniemeltä” WSOY 1999, ”Tavallinen impi” Weilin+Göös 1973 ja ”Lovistoori” Weilin+Göös 1972.