Sari Näre

 Sari Näre

© D.R.

Helsinki

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Kirjavinkkaus
Työpajat
Juhlapuheet
Haastattelut / juonnot

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Menneisyyden varjojen ja myyttisten rakenteiden tutkija näkökulmana erityisesti sota, nuoruus ja sukupuoli

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Kirjoittajapolkuni on kulkenut lehtijuttujen ja kritiikkien kirjoittamisesta 1980-luvulla tutkijatyöhön 1990-2000-luvuilla ja 2010-luvulla olen keskittynyt tietokirjoittamiseen. Taustaltani olen sosiologian dosentti ja nuorisotutkija. Lisäksi olen toiminut Nuorisotutkimus -lehden päätoimittajana ja monissa Helsingin kaupungin luottamustehtävissä 20 vuotta.

Teema-alueitani ovat erityisesti olleet sota-ajan kokemushistoria, tunteiden sosiologia, sukupuolikulttuuri, seksuaalinen väkivalta, kaupallinen seksi ja islamilainen sukupuolijärjestelmä. Nuoruuden, sukupuolisuuden, väkivallan ja sota-ajan tutkimuksessa minua on erityisesti kiinnostanut tunnesiirtymät sukupolvelta toiselle, traumojen jäljet ja myyttiset rakenteet. Paraikaa viimeistelen traumatisoivuuden näkökulmasta kirjaa työnimellä “Työttömyys sattuu. Kertomuksia työn hajoamisesta”.

Vuonna 2017 sain Suomen tiedetoimittajain liiton tiedeviestintäpalkinnon ja vuonna 2019 Suomen Tietokirjailijoiden tietokirjailijapalkinnon.

Mitä teen vierailulla?

Olen valmis puhumaan niin omien kokemusteni pohjalta kuin myös aihelähtöisesti erilaisille yleisöille nuorista aikuisiin. Aiheita voin käsitellä sekä populaaristi että akateemisesti. Minulla on valtiotieteiden tohtorin tutkinnon lisäksi sosio- ja psykodraamaohjaajan perustutkinto Suomen Moreno -instituutista, joten voin vetää myös työpajoja ryhmätyömenetelmillä.

Viime vuosikymmenellä olen työskennellyt lähinnä sotakokemuksiin liittyvien aiheiden parissa niin sisällissodan kuin talvi- ja jatkosodankin osalta. Olen myös alkanut kartoittaa omaa sukuhistoriaani, joka kietoutuu myös aiempiin sotiin, kuten suureen Pohjan sotaan. Koronakriisin myötä olen valmis käsittelemään edellä olevassa kuvauksessani esittämieni aiheiden lisäksi työttömyyden haavoittavuutta, mistä olen viimeistelemässä kirjaa.

Tuotanto

- Helsinki veressä. Naiset, lapset ja nuoret vuoden 1918 sodassa. Tammi 2018.
- Toimitustyö ja loppusanat kirjassa Eeva Tammi: Sotaorpous ja isän muisto. Reuna 2018.
- Sota ja seksi. Rintamamiesten seksuaalikerrontaa talvi- ja jatkosodan ajalta. Tammi 2016.
- Luvattu maa: Suur-Suomen unelma ja unohdus. Johnny Kniga 2014, toim. Jenni Kirveen kanssa.
- Sodan kasvattamat. WSOY 2010, toim. Jenni Kirveen ja Juha Siltalan kanssa.
- Ruma sota. Talvi- ja jatkosodan vaiettu historia. Johnny Kniga 2008, toim. Jenni Kirveen kanssa. (Tieto-Finlandia -ehdokas)
- Päätoimitustyö kirjoissa Haavoitettu lapsuus & Uhrattu nuoruus, Sodassa koettua I-II. W+G 2007-2008.
- Paljastettu intiimi: sukupuolistuneen väkivallan dynamiikkaa. Lapin yliopistopaino 2008, toim. Suvi Ronkaisen kanssa. (NNKY:n tunnustuspalkinto)
- Lapset pelissä – virtuaaliviidakon ansat. Kirjapaja 2006, kirj. Atte Oksasen kanssa.
- Styylaten ja pettäen – nuorten sukupuolikulttuuri ja postindividualismi. Yliopistopaino 2005.
- Julkisuudesta ja intimiteetistä. Kirjapaja 2005.
- Kokonainen nainen. Kirjapaja 2004.
- Lähentelyistä raiskauksiin. Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta. Nuorisotutkimusverkosto 2000, kirj. Päivi Honkatukian ja Johanna Niemi-Kiesiläisen kanssa.
- Tunteiden sosiologiaa I-II (toim.). SKS 1999.
- Etnopsykoanalyyttisia näkökulmia sukupuolikulttuuriin. Yliopistopaino 1995 (väitöskirja).
- Pahan tyttäret – sukupuolitettu pelko, viha ja valta. Gaudeamus 1994, toim. Sara Heinämaan kanssa.
- Letit liehumaan – tyttökulttuuri murroksessa. SKS 1992, toim. Jaana Lähteenmaan kanssa. (Elias Lönnrotin kirjallisuuspalkinto)
- Koululaisten sankarikäsitykset. Kansalaiskasvatuksen keskus 1991.
- Lisäksi satoja kirja- ja lehtiartikkeleita, arvioita ja muita kirjoituksia niin tieteellisissä kuin populaareissakin julkaisuissa 1980-luvulta lähtien.