Paula Määttä

 Paula Määttä

Jumesniemi, Hämeenkyrö

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat
Virtuaalivierailut

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Yhteiskunnallisten ja laajemmin elämää koskevien kysymysten pohdinta kokonaisuuden ja eettisen vastuutietoisuuden näkökulmasta ovat olleet kaiken kattavia teemoja, joita olen käsitellyt kirjallisissa töissäni ensin perehtyen naisten ja miesten tasa-arvokysymyksiin niin kansallisella tasolla kuin kansainvälisestikin, ja siitä laajeten muihin yhteiskunnallisiin kysymyksiin – kysymyksiin, jotka käsittelevät sosialisaatiota, hallintojärjestelmiä, työtä ja taloutta, ympäristöä ja luonnonvaroja, ja elämänkatsomusta. Käsiteltäviä kysymyksiä pohditaan niin yksilön, yhteisön kuin kansakuntien ja kansainvälisten toimijoiden näkökulmasta.

Kirjalliset työni kuvaavat elämäni kulkua ensin naisten ja miesten tasa-arvokysymysten parissa työskentelemiseen kotimaassa ja ulkomailla, ja näin kokemuspiirini ja näkökenttäni avartamiseen. Yhä laaja-alaisemmat ja uudet yhteiskunnalliset kysymykset tulivat pikkuhiljaa elämääni ja kokemuksiini maailman tutkimisen kautta, ja sitä kautta kirjalliseen tuotantooni, jonka tarkoitus on avartaa lukijaa ymmärtämään niin yksilön, yhteisön kuin kansakuntien ja kansainvälisten toimijoidenkin yhteys kokonaisuuteen ja siten myös vastuu kokonaisuudesta, ympäristöstä, jossa toimii, ja sen yhteydestä kokonaisuuteen eli maailmaan. Hyvän ja huonon ihmisyyden tarkastelua.

Mitä teen vierailulla?

Voin pitää esitelmiä / luentoja / työpajoja, tai vain keskustella ja kertoa aiheista, jotka käsittelevät ihmisoikeuksia, erityisesti naisten ja miesten tasa-arvokysymyksiä, mutta myös muita tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Lisäksi aiheita voivat olla eettiset kysymykset - hyvään ja huonoon ihmisyyteen liittyvät kysymykset. Myös globaalit aiheet koskien hallintoa ja politiikkaa, työtä, taloutta ja ympäristöä eettisestä näkökulmasta ovat aiheita, joista mielelläni kerron tai pidän esitelmän tai vastaavaa.

Tuotanto

Kirjoitan tietokirjaa "Kohti Uutta Maailmanjärjestystä", joka käsittelee ihmisyyden ja maailman tilaa viiden pääteeman, 1) Sosiaalistuminen; 2) Hallintojärjestelmät; 3) Työ ja talous; 4) Ympäristö ja luonnonvarat; ja 5) Elämänkatsomus, kautta, ja neljän eri vastuutason (yksilön, yhteisön, kansakunnan ja globaalin) näkökulmasta niin kehitys- kuin kehittyneissäkin maissa. Kirjassa etsitään niitä tekijöitä, jotka johdattavat ihmiskuntaa oikeudenmukaisempaan ja kestävämpään maailmaan.

Olen kirjoittanut väitöskirjan (485 sivua) "The ILO Principle of Equal Pay" (2008), joka käsittelee naisten ja miesten työelämän tasa-arvokysymyksiä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kirjassa analysoin Kansainvälisen työjärjestön (ILO) naisten ja miesten samapalkkasopimusta numero 100 ja sen toimeenpanoa yhdeksässä maassa. Maat olivat Suomi, Iso-Britannia, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Intia, Filippiinit, Ghana ja Sambia.

Kirjani "Equal Pay: Just A Principle of the ILO?" on julkaistu myös vuonna 2008, ja se käsitteli samaa teemaa kuin väitöskirjani, mutta "kansanomaisemmin".

Olen kirjoittanut useita Suomessa ja ulkomailla julkaistuja artikkeleita naisten ja miesten tasa-arvo- ja ihmisoikeuskysymyksistä.