Mariella Lindén

 Mariella Lindén

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Kuvaus

Som essäist och kulturskribent skriver jag kring erfarenhetskunskap och platshistoria.
Men före författarskapet står för mig berättarskapet. Jag är främst berätterska.
Det har under olika perioder inneburit många andra ”bevarbara former” än böcker, t ex radioserier, kortfilm och utställningar.
Mina dokumentära böcker har har utgått från den åboländska skärgården och
minnets kultur, människors liv och platsers historia.
Som berätterska har jag arbetat med sagor, myter och med världsbilder och kunskapsreflektion.
För vuxna och för barn.

Facklitteratur inom citationstecken: dokumentära böcker om minneskultur. Med bildberättande som en integrerad del framlyftning av människors liv och platsers historia.
Som essäist, kulturskribent och kursledare cirklar jag kring personlig erfarenhetskunskap, leder samtal med kunskapsreflektion.
Som berätterska arbete med minne, myter och vad muntligt berättande ger oss.
Även workshoper för barn i ordkonst och berättande, samt utforskning av platserna för livet

Ställen jag uppträder på:
Jag kan tänka mig samtliga kategorier, och har uppträtt vid många av dem.
Den profil jag har är beroende av kategori, önskemål och behov.
Se beskrivningarna av min profil och verksamhet

Mitä teen vierailulla?

Jag tycker om det direkta samtalet ansikte mot ansikte.
Jag berättar sagor och myter och reflekterar kring dem.
Jag utgår även från föremål eller platser och stimulerar till eget berättande.

Några exempel på min verksamhet:
• För skolbarn har jag på sistone talat om muntligt berättande och skrivandets magi. Jag presenterar den symbolskapande varelsen människan och hur det gick till när skrivandet uppstod. Jag ställer frågor kring vad det betyder att skrivandet kan knyta kontakt mellan människor i olika tider och på olika platser. Barnen utforskar sin egen vardag och utvecklar även i bild tankar som stöder deras eget berättande. Om kursen görs längre mera arbete med skrivande former.
• För äldre människor i Åbo har jag talat om de minnen som i stadens miljö gömmer sig under den synliga vardagens yta. Föreläsning med bilder och samtal.
• När projektet Produforum Åboland nyligen avslutades medverkade jag på slutfesten med en saga sammanvävd med reflektioner kring vad som händer när något tar slut, något fortsätter, något börjar.

Jag gör kortare och längre uppträdanden.
Berättandet kan ha sin tyngdpunkt enbart vid lyssnarupplevelsen eller vid en helhet med reflektion och samtal. Jag kan leda litet längre kurser. Utforskning av platser är ett tema. Även bidra med sagor eller andra berättelser som korta fokuseringar i ett längre program av annan sort.
Livsåskådningsfrågor kan ingå i myt- och sagoberättanden.
Även bokprat kring teman.
Workshopsträffar med reflektion kring arbetserfarenhet och att ta vara på sitt eget kunnande är ett specialtema.
Även kortare eller längre pass av ”avspänning med aktiv vila” med bildövningar, visualiseringar och berättande.
För barn på daghem och i lågstadier: Vem är jag, vem jag vill bli. Utgående från den sanna berättelsen om flickan som blev sjöman. Högläsning eller filmvisning kan ingå i detta.

Svenska är det språk jag huvudsakligen talar. Inslag på finska eller engelska är möjliga.

Tuotanto

Sökord – vänskap, död, rum, brev, böcker, Harriet Clayhills, 2009. Med Birgitta Boucht
Nyredigerade Lena Lindéns bok Skeppet och Lena/Laiva ja Lena, 2007
Gå på Arbis, Väståbolands medborgarinstitut 50 år, 1997
Hundraårsresan, Åbolands ungdomsförbunds 100-års historik som sällskapsspel, 1997
All yterst, sa Markomby Ida – historier kring ett hus, 1997
Inte guld men vatten, 1994
Korvarnas land – Makkaroitten maa, 1989. Med Birgit Karlsson

Även manus till kortfilmerna Flicka till sjöss/ Tyttö merellä 1988, Återkomsten 1991, Gränsen heter hud 1991, Maren en liten film om alger 1999.
Samt till mytavsnitt i interaktiv CD-rom om Strindbergs Pelikanen 1997.