Seppo
Lindblom

Kirjojeni kohderyhmä

Kuvaus

Luonnehdin itseäni mieluummin aktiivisesti kirjoittavaksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi kuin kirjailijaksi, artikkelien tuotanto on ollut laajaa, mutta eläkepäivillä löytyi aikaa kirjojen kirjoittamiseen.

Mitä teen vierailulla?

Modernin hyvinvointivaltion pulmat, työmarkkinapolitiikan ajankohtaiset haasteet, ns. rakenteellisten uudistusten tarve ja sisältö, Euro-järjestelmän kriittinen tarkastelu

Tuotanto

Huojuva tasavalta, Otava 2013
Manun matkassa, Otava 2009
Politiikka karkumatkalla, Otava 2007
Kansankodin tuolla puolen, VATT 2002 ( väitös)

Lukuisia artikkeleja, mm. Kanava