Merja Leppälahti

 Merja Leppälahti

Turku

Kirjailijavierailut

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Kuvaus

Tietokirjailijuuden lisäksi olen tutkija (folkloristi) ja kriitikko. Tutkimusaiheitani ovat olleet roolipelaaminen, nykyperinne, fantasia, uskomustarinat, Kalevala, perinteenkeruu ja Karjalankannas. Kriitikkona olen arvostellut erityisesti tiede- ja tietokirjallisuutta sekä fantasiaa. Kirjojen lisäksi olen kirjoittanut artikkeleita mm. fantasiasta ja fantasiaharrastuksista, Japani-harrastuksesta, ihmissusista, vampyyreista, kauhukirjailijoista.

Mitä teen vierailulla?

Puhun mielelläni suomalaisesta kansanperinteestä ja kansanperinteen keruusta, uskomus- ja fantasiaolennoista, ihmissusista ja vampyyreista, fantasiasta ja fantasiaharrastuksista, Kalevalasta, elämästä Karjalankannaksella, (tieto)kirjallisuuskritiikin laatimisesta.… Olen pitänyt kursseja ja pajoja mm. Kalevalasta, roolipelaamisesta, tontuista ja haltioista, muistelusta ja muistojen tallennuksesta kirjaksi. Minua saa myös haastatella.

Tuotanto

Karjala sydämessä. Ulla Mannonen Kannakselta, Apatura 2014
Vahvaa väkeä. Kotimaisia uskomus- ja fantasiaolentoja, Finn Lectura 2012
Vampyyrit kansanperinteestä populaarikulttuuriin. (toim.), Turun yliopisto 2011
Roolipelaaminen. Eläytymistä ja fantasiaharrastusverkostoja, Nuorisotutkimusverkosto ja Nuorisotutkimusseura 2009