Lasse Laaksonen

 Lasse Laaksonen

© Juhani Laaksonen

Helsinki

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Virtuaalivierailut
Juhlapuheet

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Elävän esiintyjän ihmiskasvoista historiaa vaietuistakin aiheista. Sota- ja henkilöhistoria ovat erityisalaani.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu

Kuvaus

Toimin Suomen ja Skandinavian historian dosenttina Helsingin yliopistossa, sekä sotahistorian dosenttina Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Itä-Suomen yliopistossa. Olen käsitellyt sota- ja henkilöhistoriaa mm. rikkonut myyttejä Mannerheimin ja kenraalien henkilökohtaisista ongelmista sekä henkilösuhteista ja johtamisesta. Teokseni “Viina, hermot ja rangaistukset -sotilasylijohdon henkilökohtaiset ongelmat 1918-1945” (2017) on nimetty ehdokkaaksi Vuoden Tiedekirjaksi 2017. Tuore teokseni Kynän ja miekan kenraali – Wallenius on ihmiskuva monisyisestä persoonasta, joka poikkeaa lähestymistavaltaan ja kerronnaltaan tavanomaisesta elämäkerrasta.

Olen esiintynyt yli 20v. ajan monimuotisesti kansainvälisistä seminaareista yksityisiin tilaisuuksiin. Lisäksi olen pitänyt paljon juhlapuheita ja -esitelmiä.

Vahvuutenani on elävä esiintyminen kohderyhmä huomioiden. Olen puhunut mm. avoimissa yliopistoissa, kansalaisopistoissa, seuroille, sotilaspiireille, klubeille ja säätiöille.

Mitä teen vierailulla?

Käytän esiintymisissäni paljon eläviä esimerkkejä. Tarkoituksenani on tuoda historiaan "ihmisen ääntä". Olen erikoistunut sota- ja henkilöhistoriaan mutta olen tutkinut ja kirjoittanut myös paljon poliittista historiaa. Olen tutkinut paljon ihmisen reagoimista kriiseissä historiallisten esimerkkien kautta. Ajankohtaisista aiheista olen käsitellyt myös pandemioita ja niiden historiaa, miten on suhtauduttu ja selviydytty historian valossa.

Panostan elävään esiintymiseen, tekstillä täytettyjä power point diasarjoja en suosi, dokumentit ja kuvat palvelevat aihetta, eivät ole itse tarkoitus.

Minulla on paljon opetuskokemusta, ja olen valmis myös pidempien luentojen ja luentosarjojen järjestämiseen.

Tuotanto

Kynän ja miekan kenraali – Wallenius Docendo ScandBook, Liettua 2021. ISBN 978-952-382-092-0.

Viina, hermot ja rangaistukset – sotilasylijohdon henkilökohtaiset ongelmat 1918-1945. Docendo Bookwell Digital 2017. ISBN 978-952-291-408-8.

Eripuraa ja arvovaltaa - Mannerheimin ja kenraalien henkilösuhteet ja johtaminen (394 sivua). Gummerus Ajatuskirjat 2004. ISBN 951-20-6659-9. Syvennetty ja laajennettu juhlapainos, Docendo 2014. 978-952-291-081-3.

Mistä sotakenraalit tulivat? Tie Mannerheimin johtoon 1918-1939. Helsinki-kirjat 2011. ISBN 978-952-5874-25-9.

Todellisuus ja harhat - Kannaksen taistelut ja suomalaisten joukkojen tila talvisodan lopussa 1940 (394+39 sivua). Yliopistopaino 1999. ISBN-951-570-449-9. Toinen painos Gummerus Ajatuskirjat 2005. ISBN 951-20-6911-3. (Väitöskirja)

Taivaan vartijat − Ilmasotakoulun historia 1918-2008 (245 sivua). Minerva Kustannus Oy 2008. ISBN 978-952-492-163-3.

Ristiriidoista yhteistoimintaan - Suomen poliisijärjestöjen integroitumiseen johtanut historia (367 sivua). Kirjapaino Jaarli Oy 1998. ISBN 952-90-9692-5.

Lisäksi olen kirjoittanut toistasataa artikkelia eri aiheista.