Jouko
Kokkonen

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Alakoulu , Lukio/ammattikoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Sisällissodan ja sen taustan asiantuntija etenkin arjen näkökulmasta; urheilu- ja olympiahistorian laaja-alainen tuntija. Olen toiminut 2015-2018 itsenäisyys100.fi -sivuston toimituspäällikkönä ja vastannut pääosasta sen sisällöntuotantoa. Minulta on ilmestynyt 43 tietokirjaa järjestö-, paikallis- ja urheiluhistoriasta. Pääteokseni on Suomalaisen liikuntakulttuuri – juuret, nykyisyys ja muutossuunnat (2015). Väitöskirjani Kansakunta kilpasilla – urheilu nationalismin kanavana ja lähteenä Suomessa 1900-1952 (Jyväskylän yliopisto, 2008) käsittelee urheilun kansallista merkitystä. Olen pitänyt säännöllisesti sekä asiantuntijoille suunnattuja että yleistajuisia luentoja osaamisalueeltani. Olen opettanut kylähistorioiden tekijöitä eri kansalaisopistoissa sekä tehnyt jonkin verran kouluvierailuja. Lähestyn kulloistakin aihepiiriä esimerkkien ja tarinoiden ja valokuvien kautta.

Mitä teen vierailulla?

Olen tottunut pitämään erilaisille kuulijakunnille suunnattuja esityksiä ensimmäisen maailmansodan vuosien arjesta, Suomen itsenäistymisvaiheista ja suomalaisesta liikunta- ja urheilukulttuurista. Olen perehtynyt Helsingin vuosien 1940 ja 1952 olympiahankkeisiin.

Tavallisimmin olen pitänyt alustuksen, jonka pohjalta on keskusteltu. Kouluvierailut olen toteuttanut keskustelevan luennon tapaan. Viime vuonna minulla oli yleisökirjoni ulottui viidesluokkalaisista rintamaveteraaneihin. Osaan suunnata sanomani erilaisille yleisöille ja pukea monimutkaisetkin asiat ymmärrettävään sanalliseen asuun. Höystän esityksiäni aineistosta luontevasti kumpuavalla huumorilla.

Tuotanto

itsenäisyys100.fi, pääosa sisällöntuotannosta 2015-2018
Twitter seuranta vuosien 1917-1918 tapahtumista, @jouko_kokkonen
Suomalainen liikuntakulttuuri – juuret, nykyisyys, ja muutossuunnat. Suomen Urheilumuseo 2015.
Liikuntaa hyvinvointivaltiossa. Suomalaisen liikuntakulttuurin lähihistoria. Helsinki: Suomen Urheilumuseo 2013.
Suomalainen urheilujohtaja itse asiasta kuultuna, yhdessä Teijo Pyykkösen kanssa. LTS:n Impulssi 24. Liikuntatieteellinen Seura 2011.
Valtio liikuntarakentamisen linjaajana. LTS 2010.
Kansakunta kilpasilla – urheilu nationalismin kanavana ja lähteenä Suomessa 1900–1952. Bibliotheca Historica 119. Suomalaisuuden Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2008.
”Oikeiden olympiakisojen maa”. Teoksessa Sadan vuoden olympiadi. Suomalaisen olympialiikkeen historia. Porvoo 2007.
Tuuhea oksa savolaisuuden puussa. Savolainen Osakunta 1905-2004. Savolainen Osakunta.
Kansakunnat kultajahdissa. LTS:n Impulssi 22. 2002.
12 kylähistoriaa Kiuruvedeltä, Leppävirralta ja Pielavedeltä.
Mellunkylä-lehden päätoimittaja 2005 alkaen.