Mauri
Karvonen

 Mauri Karvonen

Jyväskylä

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Kirjavinkkaus
Työpajat
Virtuaalivierailut

Tulosta kirjailijakooste

Kirjaudu sisään tilataksesi kirjailijavierailuita.

Esiintymispaikat

Päiväkoti/Esikoulu , Alkuopetus , Alakoulu , Yläkoulu , Lukio , Ammatillinen oppilaitos , Kansalais- ja työväenopisto , Yliopisto ja korkeakoulu , Kirjasto , Kulttuurikeskus tai taidelaitos , Yritys tai kaupallinen tilaisuus , Yhdistys tai järjestö , Seurakunta , Kulttuuritapahtuma , Juhlat tai yksityistilaisuus

Maakunta

Keski-Suomi

Kuvaus

Kirjoittaja:
Nimeni on Mauri Karvonen ja asun Jyväskylässä. Harrastuksiini kuuluu liikunta, lukeminen, perheen kanssa kerhotoiminta, arkkitehtuuri sekä matkustaminen.

Koulutus:
Olen aikaisemmalta koulutukseltani Ylioppilas (2001) ja Viinuri (2005). Pääsin opiskelemaan Itä-Suomen yliopistoon historiaa syksyllä 2011. Valmistuin Humanististen tieteiden Kandidaatiksi (HuK) vuonna 2013 ja Filosofian Maisteriksi (FM) keväällä 2014. Tein valmistumisessa tiedekunnan nopeusennätyksen. Pääaineeni oli Suomen historia ja sivuaineena Teologia, Viestintä, Johtaminen.

Kandidaatin tutkielmani aihe oli Saarijärven Mahlun kylän sodanjälkeinen uudisrakentaminen ja vaarini Tauno Ahosen osuus siihen. Pro gradu-tutkielmani aihe oli Saarijärven Kolkanlahden- ja Mahlun kylien sodanjälkeinen uudisrakentaminen ja karjalaisen siirtoväen sijoittaminen noihin kyliin.

Olen jo aloittanut kirjoittamaan kirjasarjani toista osaa (Aavetaloja ja ihmiskohtaloita II), joka käsittelee huolellisesti Suomessa historiallisesti ja kulttuurillisesti merkittäviä rakennuksia, rakennuskokonaisuuksia, sukuja ja henkilöitä. Kerään yhdestä kohteesta, rakennuksen-, suvun- ja merkittävien henkilöiden historian. Merkittävä osa näiden kohteiden historiaa on kansanperinne, siksi kerään myös kerrottuja aavetarinoita, rajatiedon ilmiöitä ja legendoja. Yritän kirjoissani vastata kysymykseen historian tutkimuksen näkökulmasta miksi näistä paikoista tarinoita kerrotaan ja ketä nämä henkilöt voisivat olla, joista näitä tarinoita kerrotaan. Tarkoitukseni on tuoda esille kirjoissani hieman erilaista historiallista näkökulmaa, korostaa näiden hienojen kohteiden kulttuurista arvoa sekä perintöä ja tuoda niitä entistä enemmän suuren yleisön tietoon. Kirjasarjani kustantaja on Kustannusosakeyhtiö Nemo ja jatkan sen suojissa. Puhumme kirjasarjasta, koska Suomessa kohteita on niin paljon, että yksi kirja ei riitä millään. Ensimmäinen osassa on 12 kohdetta ja myös toisessa tulee olemaan. Aiheesta on Suomessa kirjoitettu jonkin verran, mutta tämän kaltaista teosta ja teossarjaa ei ole maassamme kirjoitettu. Tilausta työlleni on ja olen saanut ideastani runsaasti positiivista palautetta. Median kiinnostus on ollut todella kova esikoisteostani kohtaan. Sama jatkuu varmasti toisen osan kanssa.

Kirjani lähteinä ovat monipuolinen tutkimuskirjallisuus, henkilöhaastattelut, lehtiartikkelit, kohteiden omat arkistot, painamattomat lähteet ja muutamat muut arkistot. Lähteiden avulla kirjoitan kohteesta ja sen alueesta historian menneestä nykypäivään esim. Brinkhallin Kartanon alue, Nykyinen päärakennus, Kuuluisat omistajat, Kaikki omistajat ja Kartanon aavetarinat.

Kirjoitustapani ovat kohteiden omistajia, kulttuuriperintöä ja historiaa kunnioittavaa. Kaikki kirjoittamani ja kuvaamani materiaali menee kohteen omistajatahon yhdyshenkilön tai omistajasuvun luettavaksi. Enkä julkaise mitään, mitä nämä tahot eivät ole hyväksyneet. Tähän mennessä olen saanut kiitosta kunnioittavasta kirjoitustavastani ja olen saanut tehdä erittäin hedelmällistä yhteistyötä.

Mitä teen vierailulla?

Voin esiintyä minkälaisessa tilaisuudessa tahansa. Esiintymiskokemusta on satoja keikkoja. Erityisosalueita Suomen historia ja rajatieto.

Tuotanto

Kirjoitusprojektit:
Toiveena olisi tehdä pääprojektina kirjasarjaani. Muita kirjoitusprojekteja lehdille ja tilaustöitä Aavedata nimiselle paranormaaleja ilmiöitä tutkivalle ryhmälle ovat olleet:

Kandidaatin tutkielma 18.3.2013 Joensuu, sivuja 23, ”Saarijärven Mahlun kylän uudisrakentaminen – karjalaisten siirtoväen asuttaminen ja kirvesmies Tauno Ahonen 1945–1955.”
Pro gradu-tutkielma 21.5.2014 Joensuu, sivuja 81, ”Sodanjälkeinen asutustoiminta ja karjalainen siirtoväki Saarijärvellä - Tutkimus vuosina 1945–1955 Kolkanlahden ja Mahlun kyliin sijoitetun siirtoväen asettumisesta uusille tiloille.”
Sampo-lehti Nro.25 18.6.2014 Saarijärvi, sivuja 1, ”Karjalainen siirtoväki Saarijärvellä.”
Saaarijärven Museo 6.8.2014 Saarijärvi, sivuja 18, Esitelmä ja lehtijuttu Keskisuomalaiseen, ”Sodanjälkeinen asutustoiminta ja karjalainen siirtoväki Saarijärvellä.”
Saarijärven Joulu 2014-lehti 10.10.2014 Saarijärvi, sivuja 2, ”Korvet pelloiksi.”
Aavedata Finland: Tutkimuskohteiden historian ja folkloristiikan taustaselvitys tilaustyönä valmiina 15 kohdetta. Keskipituus 15 sivua. Ajalta 2013-2016.
Aavetaloja ja ihmiskohtaloita-kirja, 2016, 288 sivua, Kustannusosakeyhtiö Nemo.