Timo Heinonen

Helsinki

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Kuvaus

Olen helsinkiläinen dramaturgi–käsikirjoittaja, ja erityisalaani ovat antiikin tragediat, runousoppi, dramaturgia, draamateoria, esitysteoria, teatterifilosofia ja kirjoittaminen yleensä. Olen julkaissut laajalti alaltani ja ollut kirjoittamassa mm. dramaturgian ja draamateorian alan yliopistollisia tieto-/oppikirjoja. Olen työskennellyt nykyteatteri- ja tanssiproduktioissa niin laitosteattereissa (Joensuun kt 2013-16, Rovaniemen t. 2010-11, Seinäjoen kt.) kuin vapaan kentän ammattiryhmissä (mm. Kiasma-teatteri, Esitystaiteen seura, Tampereen tutkivan teatterityön keskus). Olen opettanut eri yliopistoissa (mm. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulu, Helsingin yliopisto). Taiteessani ja tutkimuksessani olen keskittynyt kerronnan, tilan ja äänen suhteisiin niin klassisen dramaturgian, dekonstruktiofilosofian, nykyteatterin ja -tanssin kuin esitysteorian näkökulmista. Taiteeni (teatteri, ääni- ja installaatiotaide) poliittisessa keskiössä ovat olleet kysymykset ihmisestä, ympäristöstä ja vallasta sekä kysymys teatterin itsensä olemuksesta.

Mitä teen vierailulla?

Käsikirjoitukseni Euripideen dramaturgiasta ja tragedian olemuksesta (yhdessä tutkija Heta Reitalan kanssa) valmistui juuri. Hankkeessa kristallisoitui – jälleen kerran – itselleni läheiset kysymykset: monitahoisen poikkitieteellisen materiaalin, dramaturgian ja filosofian muassaan tuomat haasteet sekä kirjoittamisen itsensä kysymykset.

Viime vuosina olen keskittynyt erityisesti antiikin dramaturgiaan ja draaman; tämän alueen kysymykset liukuvat helposti filosofian puolelle. Yleisesti koen läheisiksi kriittisen, luovan ongelmanratkaisun sekä käytännön kirjoittamisen kysymykset (draama, tietokirjallisuus). Toisin sanoen niin substanssialani kuin kirjoittaminen yleisesti ovat asioita, joista puhun mieluusti esimerkiksi kirjailijavieraana tai asiantuntijana. Nämä ovat niin ikään mahdollisten työpajojen aiheita.

Ennen siirtymistäni vapaalle kentälle luennoin18 vuotta eri korkeakouluissa; olen opettanut kirjoittamista myös yksityisesti. Eniten pidän keskustelevasta lähestymistavasta sekä työpajapohjaisista työskentelytavoista.

Opiskelin Helsingin yliopistossa draamaa, Taideteollisessa korkeakoulussa lavastustaidetta ja Teatterikorkeakoulussa teatterinjohtamista. Olen työskennellyt akateemisessa maailmassa, teatterikentällä ja yksityisellä sektorilla; alani kysymykset taipuvat moneen, käytännöstä teoriaan.

Tuotanto

Teokseen 'Euripides' laaja teoreettinen luku, Teos 2020
Aristoteleen Runousoppi: opas aloittelijoille ja edistyneille; mitä runousoppi sisältää ja miten sitä on tulkittu sekä Aristoteleen käsitys onnistuneen runouden sisällöstä, muodosta, historiasta ja päämäärästä, Teos 2012 ja 2015 (työryhmässä)
Nykyteatterikirja – 2000-luvun alun uusi skene, Like 2011 (työryhmässä)
Dramaturgioita – Näkökulmia draamateorian, dramaturgian ja draama-analyysin ongelmiin, Palmenia 2001 ja 2003 (työryhmässä)