Timo Heinonen

 Timo Heinonen Lataa painokelpoinen kuva

Helsinki

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Työpajat
Virtuaalivierailut

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Dramaturgi, tietokirjailija, luennoitsija (HY, Aalto/TaiK, Taideyliopisto/TeaK, Rovaniemen teatteri, Joensuun kt), japanilaiset taistelulajit

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu

Kuvaus

Olen Helsingissä työskentelevä dramaturgi (STOD), tietokirjailija. Opiskelin Taideteollisessa korkeakoulussa skenografiaa ja Helsingin yliopistossa draaman teoriaa ja dramaturgiaa. Olen julkaissut dramaturgian, esitysteorian ja skenografian alalta, opettanut useissa eri yliopistoissa varsinaisen alani ohella tieteellistä kirjoittamista, toiminut opinnäytteiden ohjaajana sekä työskennellyt eri ammattiteattereissa. Mieluisin opetusmuoto on vuorovaikutteinen, dialoginen käytäntöä ja teoriaa yhdistelevä pienryhmäopetus. Kirjoittamisen prosessit ovat niin ikään läheinen aihe. Olen julkaisujeni ohella toimittanut tietokirjallisuutta. Teattereissa olen tehnyt useita dramatisointeja ja näytelmiä. Lisäksi olen perehtynyt japanilaiseen kulttuuriin ja taistelulajeihin (kuvataiteet, antiikki, budo/bujutsu) yli 20 vuotta.

Mitä teen vierailulla?

Aristoteleen Runousoppi, antiikin tragediat, draamateoria, esitysteoria, skenografia, dramatisoiminen, kirjoittaminen, käsikirjoitus, kirjoittamisen prosessit (tietokirjallisuus, fiktio)

Luennot, työpajat ja praktikum-muotoinen opetus

Japanin soturikulttuuri ja asehistoria

Tuotanto

"Euripides, tragedia ja dramaturgia". (Yhdessä Heta Reitalan kanssa). Teoksessa Euripides. Teos. (Ilmestyy syksy 2020.)

"Aristoteleen dramaturgia." (Yhdessä Heta Reitalan kanssa.) Aristoteleen Runousoppi: opas aloittelijoille ja edistyneille. Teos. Helsinki 2012 ja 2015.

"Aristoteles ja seitsemäs taide." (Yhdessä Heta Reitalan kanssa.) Aristoteleen Runousoppi: opas aloittelijoille ja edistyneille. Teos. Helsinki 2012 ja 2015.

"Aristoteleen estetiikasta ja taidefilosofiasta". (Yhdessä Tua Korhosen kanssa.) Aristoteleen Runousoppi: opas aloittelijoille ja edistyneille. Teos. Helsinki 2012 ja 2015.

"Aristoteleen Runousopin perintö". (Yhdessä Heta Reitalan ja Tua Korhosen kanssa.) Aristoteleen Runousoppi: opas aloittelijoille ja edistyneille. Teos. Helsinki 2012 ja 2015.

"Ääneenkirjoitettuja toisinajatelmia teatterista, teknologiasta ja ihmisestä." Ääneen ajateltua – kirjoituksia äänestä, esityksestä ja niiden kohtaamisista. Toim. Heidi Soidinsalo. Taideyliopisto/TeaK. Helsinki 2014.

"Näyttämön, teknologian ja ihmisen keskeneräinen kysymys." Nykyteatterikirja.
Toim. Annukka Ruuskanen. Like. Helsinki 2011

Nykyteatterikirja. Toim. Annukka Ruuskanen. (Toimitus ja kuvatoimitus toimituskunnan jäsenenä ja toisen kustantajan edustajana). Like Ja Teatterikorkeakoulu. Helsinki 2011

"Draamallisen teatterin jälkinäytös?" Johdantoluku Hans-Thies Lehmannin teokseen Draaman jälkeinen teatteri. Like. Helsinki 2009.

"Uuden ensemblen aika – digitaalisuus ja skenografian muuttuvat rajapinnat." Näytöksen paikka. Suomalaisen teatterin vuosi 2007. Toim. Kaisa Korhonen ja Joonas Lahtinen. Like. Helsinki, 2007.

"Näyttämö, mimesis ja différance. Teatteritilan dekonstruktiivisista arkkitehtuureista." Esitys katsoo meitä. Näyttämö ja tutkimus 1. Toim. P. Houni, P. Paavolainen, H. Reitala, H. Suutela. Teatterintutkimuksen seura ja Yliopistopaino. Helsinki, 2005.

"Polygoniunelmia ja pikselipainajaisia. Digitaalisuus ja lavastustaide." Harha on totta. Näkökulmia suomalaiseen lavastustaiteeseen ja pukusuunnitteluun 1900-luvun alusta nykypäivään. Toim. Heta Reitala. Atena Kustannus. Jyväskylä, 2005.

Dramaturgioita. Näkökulmia draamateorian, dramaturgian ja draama-analyysin ongelmiin. Toim. yhdessä Heta Reitalan kanssa. Palmenia. Helsinki, 2001 ja 2003 (2. uud. painos).

"Dramatisoitua todellisuutta". Yhdessä H. Reitalan kanssa. Teoksessa Dramaturgioita, 2001/2003.

"Kohti toiseuden runousoppia. Brecht, gestus ja dekonstruktio." Teoksessa Dramaturgioita, 2001/2003.

"Det förlorade rummets rentré. Teoretiska problemställningar i samtida scenografi." Det andra rummet. En nordisk antologi om scenografisk konst. Redigerad av Ingamaj Beck och Claus Lynge. Symposion. Stockholm, 1997.