Päivi Heikkilä-Halttunen

 Päivi Heikkilä-Halttunen Lataa painokelpoinen kuva

Tampere

Asiantuntijaluennot
Työpajat

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Kuvaus

Olen toiminut pitkään lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkijana ja kriitikkona, joten tunnen tämän kirjallisuuden alueen lähes läpikotaisin.

Koulutan paljon kirjasto- ja kouluväkeä lasten- ja nuortenkirjojen uusista trendeistä ja tarjonnasta.

Olen kiinnostunut lasten ja nuorten kirjallisuuskasvatuksesta (Lue lapselle, opas lasten kirjallisuuskasvatukseen, Atena 2015).

Aiempi laaja tutkimus käsitteli lasten kuvakirjojen rankkoja aiheita (Minttu, Jason ja Peikonhäntä, lasten kuvakirjoja kipeistä aiheista, Avain 2010).

Väitöstutkimukseni (2000) käsitteli 1940–50-luvun suomalaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta institutionalisoitumisen ja kanonisoitumisen näkökulmasta ja olen kirjoittanut artikkeleita myös 1960-70-lukujen lastenkirjahistoriasta.

Mitä teen vierailulla?

Asiantuntijaluentoja, alustuksia keskustelun pohjaksi, työpajoja, pienryhmätyöskentelyä.

Uusimpia tai jatkuvan kiinnostuksen aiheita lasten- ja nuortenkirjatarjonnan esittelyn lisäksi:

vauva- ja taaperoikäisten kirjalisuus (Lukukeskuksen Lue lapselle -hanke)
lasten- ja nuortenkirjallisuuden nostalgia (lapsuuden lukukokemukset, Tammen kultaiset kirjat, Hipsuvarvas-kirjast...)
kolmiulotteiset ja monimuotoiset lastenkirjat ennen ja nyt
monikulttuurinen lasten- ja nuortenkirjallisuus
yhteiskunnallisesti kantaa ottava lastenkirjallisuus
selkomukautettu lasten- ja nuortenkirjallisuus.

Innostun usein myös aihealueista, joita ei ole aiemmin tutkittu

Tuotanto

Lue lapselle. Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen, Atena 2015
Minttu, Jason ja Peikonhäntä. Lasten kuvakirjoja kipeistä aiheista, Avain 2010
Kuokkavieraasta oman talon haltijaksi. Suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden institutionalisoituminen ja kanonisoituminen 1940–1950-luvulla. SKST:n toimituksia 781, SKS 2000

ARTIKKELEITA
Artikkeli nuortenkirjailija Merja Otavasta kansallisbiografiaan 2015

Lasten- ja nuortenkirjallisuus kyseenalaistaa ja ottaa kantaa ja nonsense-lastenkirjallisuuden tietolaatikko Tiitiäisestä Mahtimummeliin teoksessa Nykykirjallisuutemme historia. Toim. Yrjö Hosiaisluoma, Leena Kirstinä, Mika Hallilla ja Jussi Ojajärvi, SKS 2013 (Aikahaarukassa 1990-2010-lukujen lasten- ja nuortenkirjallisuus Suomessa.)

Artikkeleita lasten- ja nuortenkirjallisuudesta mm. Books from Finland, Kuvittaja, Onnimanni, Aamulehti, Bibliophilos, Opsis Kalopsis, Nukits, Hiidenkivi, Virikkeitä ja Vinski
Lasten kuvakirjojen pitkä tie uteliaisuudesta poliittiseen korrektiuteen sekä artikkeli yhdessä Anna Rastaan kanssa Lastenkirja maahanmuuttajana. Kuinka etiopialaiset sadut ja tarinat kääntyvät suomalaiseen kulttuuriin? teoksessa Anna Rastas, toim. artikkelikokoelmassa Kaikille lapsille. Lastenkirjallisuus liikkuvassa, monikulttuurisessa maailmassa, SKS 2013

Johdatus lasten- ja nuortenkirjallisuuden luontoon, s. 9–28, yhdessä Maria Laakson ja Toni Lahtisen kanssa; Lapsellista agiteerausta luonnon puolesta: Kaarina Helakisan ja Katriina Viljamaa-Rissasen Elli-Velli-Karamelli kestävän kehityksen edelläkävijänä, s. 194–209; ”Metsässä heräilee hirvi sarvissaan aurinko”: Jukka Itkonen faabelirunouden uudistajana, 274–284. Teoksessa Tapion tarhoista turkistarhoihin.

Luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Toim. PHH, Maria Laakso & Toni Lahtinen, SKS 2011