Virpi Fagerström

 Virpi Fagerström Lataa painokelpoinen kuva

Turku

Asiantuntijaluennot
Virtuaalivierailut

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Kirjojeni kohderyhmä

Kuvaus

Olen ergonomiasta, fysioterapiasta, väkivallan torjunnasta, työturvallisuudesta ja yrittäjyydestä kirjoittava asiantuntija. Toimin kouluttajana ja puhujana sosiaali-, terveys-, opetus- ja kasvatusalalla. Olen tehnyt väitöskirjan Asukkaan ergonomisesta avustamisesta vanhustenhuollossa ja selvittänyt työturvallisuustoimenpiteitä väkivallan ehkäisemiseksi Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa! -hankkeessa

Mitä teen vierailulla?

Voin pitää asiantuntijaluentoja tai kertoa asiantuntemuksestani. Käytän esiintymisessä myös osallistavia menetelmiä, joten laitan kuulijat myös kokemuksellisuuden kautta tutustumaan aiheisiin, joista puhun. Olen mukaansatempaava ja innostava luennoitsija, joka tarinoiden tai esimerkkien kautta selittää käsiteltäviä aiheita.

Tuotanto

KIRJAT TAI VERKKOJULKAISUT
Fyysisten riskien hallintamalli hoitoalalla, Tamminen-Peter L, Moilanen A. & Fagerström V, 3. korjattu painos, Työterveyslaitos 2015
Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa! Väkivaltatilanteiden ilmoitus- ja käsittelylomakkeiden kehittäminen, Fagerström V. Länsikallio R. Sipponen J, Työterveyslaitos, verkkojulkaisu 2015
Väkivalta ja sen uhka kotihoitotyössä – työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä. Fagerström V. & Leino T. Työterveyslaitos, verkkojulkaisu 2014
Asukkaan ergonomisen avustamisen kehittäminen hoitotyössä - monitasoinen kontrolloitu interventiotutkimus vanhustenhuollossa. Akateeminen väitöskirja, Turun yliopisto 2013

ASIANTUNTIJA-ARTIKKELIT
Työturvallisuutta ergonomiaratkaisuilla, Fagerström V, Locher K. & Lehti R, Pelastusalan ammattilainen 02 / 2016
Asiakasväkivallan torjumiseksi tarvitaan konkreettisia keinoja, Fagerström V & Hanhela R, Superlehti 09/10 2015
Ergonomiaa ja sumopainia, Telma 3/2013