Eija
Eskola

Kirjojeni kohderyhmä

Kuvaus

Olen kirjastojen ja lukemisen historiaan perehtynyt yhteiskuntatieteiden tohtori.

Mitä teen vierailulla?

Puhun kirjastojen ja lukemisen historiasta 1900-luvulla sekä kirjailija Ilmari Eskolasta.

Tuotanto

Tarinaa kirjastoista ja lukemisesta vuosilta 1910 - 1970, Books on Demand 2019

Kriittinen rakentaja Ilmari Eskola. Samassa niteessä Ilmari Eskola: Runoja. Lahti 2017.

Yleisten kirjastojen toiminta maailmansotien välisenä aikana. Teoksessa Ilkka Mäkinen (toim.) Suomen yleisten kirjastojen historia, BTJ Finland 2009. Samassa teoksessa kainaloartikkeli Helle Kannilasta.

Kirjastot käännöskirjallisuuden välittäjinä ja vartijoina 1920- ja 1930-luvuilla. Teoksessa Suomennoskirjallisuuden historia 1. SKS 2007. Samassa teoksessa kainaloartikkelit Hedwig Courths-Mahlerista ja Arvostelevasta kirjaluettelosta.

Lahden kirjaston vaiheet 1876-2002. Teoksessa Lahden historia 4 : 1. Lahden kaupunki, Lahti 2005.

Suositellut, valitut ja luetut. Kirjallisuus kirjastoissa 1918-1939. Tampere University Press, Tampere 2004. Väitöskirja.

Toinen koti - Lahden kirjasto muistoissani. Toim. Eija Eskola. Lahden kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto, Lahti 2002.

Finnish Public Libraries between the World Wars. Teoksessa Finnish Public Libraries in the 20th Century. Toim. Ilkka Mäkinen. Tampere University Press, Tampere 2001.

Kirjastotoiminta vakiintuu - kirjasto harrastuksena. Teoksessa Kirjastojen vuosisata. Yleiset kirjastot Suomessa 1900-luvulla. Toim. Ilkka Mäkinen. BTJ Kirjastopalvelu, Hki 1999.