Inger-Mari
Aikio

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset , Alakoulu , Alkuopetus , Lukio/ammattikoulu , Päiväkoti/esikoulu , Yläkoulu

Kuvaus

Olen saamelainen runoilija, kääntäjä, sanoittaja ja elokuvaohjaaja. Toimittajan töitä tein 25 vuotta eri medioissa. Kirjoitan tiivistä runoa, joissa useimmissa luonto on vahvasti läsnä. Lisäksi olen kirjoittanut pari lastenkirjaa, nuortenromaanin ja sanoittanut lastenlauluja.

Mitä teen vierailulla?

Voin kertoa työstäni vapaamuotoisesti ja lausua runojani saameksi ja suomeksi.

Sen lisäksi minulla on kolme pakettia tarjolla yhdessä muusikko-äänitaiteilija Miro Mantereen kanssa.

1) Aurinko juo kermaa-runokonsertti esittelee luonnon ja ihmismielen kulkua kahdeksana vuodenaikana. Teos on kokonaisuus, jossa lausumani saamen- ja suomenkieliset runoni sekä Mantereen laulu, musiikki ja luontoäänet vievät matkalle kesästä kevätkesään. Kesto 45 min.

2) Jutustelun lomassa lausun lapsille kirjoittamiani lastenlauluja saameksi ja Miro Mantere laulaa ne suomeksi kitaran säestyksellä.

3) Työpaja, jossa teemme osallistujien kanssa yhdessä ensin laulutekstin saameksi ja/tai suomeksi, minkä jälkeen Miro Mantereen kanssa lauluun sävelmän. Lopussa esitämme laulun osallistujien kanssa yhdessä ja nauhoitamme sen osallistujille muistoksi.

Tuotanto

Tropihka rievssat, nuortenromaani saameksi, DAT 2016
Roađđi - Rosa Boreal - Boreal Rose, saamen, espanjan ja englannin kielinen runoteos Niillas Holmbergin kanssa, Sivuvalo 2016
Beaivváš čuohká gaba/Aurinko juo kermaa, runokirja ja CD saameksi ja suomeksi, käännetty saksaksi, englanniksi ja bulgariaksi, DAT 2014
Čáhcerávgga gazza, saamenkielinen lastenkirja, DAT 2011
Suonat, runokirja saameksi, käännetty suomeksi, norjaksi, englanniksi, unkariksi, saksaksi ja osittain ranskaksi, DAT 2008
Riebana bihpporgáhkut, saamenkielinen lastenkirja, DAT 2006
Máilmmis dása, runokirja saameksi, käännetty suomeksi, norjaksi, englanniksi, unkariksi ja saksaksi, DAT 2001
Silkeguobbara lákca, runokirja saameksi, DAT 1995
Jiehki vuolde ruonas giđđa, runokirja saameksi, DAT 1993
Gollebiekkat almmi dievva, runokirja saameksi, DAT 1989

Lisäksi olen sanoittanut lastenlauluja kolme levyllistä (Ima ipmašat, DAT 2007, Ima hutkosat, DAT 2011 ja Ima mánážat, DAT 2015)

Kuva Aurinko juo kermaa -runokonsertista