Tiia Ahola

 Tiia Ahola Lataa painokelpoinen kuva

© Tiia Ahola

Helsinki

Kirjailijavierailut
Asiantuntijaluennot
Virtuaalivierailut

Tulosta kirjailijatiedot

Kirjaudu ja tilaa

Syvällinen ja avarakatseinen rikostutkija ja kirjailija, joka on kiinnostunut tunteista ja kognitiosta, mielen valosta ja pimeästä.

Kirjojeni kohderyhmä

Aikuiset

Kuvaus

Olen ammatiltani poliisi, ja tutkin työssäni lähisuhdeväkivaltaa. Työni ohella olen kirjoittanut kaksi kaunokirjallista teosta, Seepra joka ajatteli liikaa (Basam Books 2020) ja Susi joka pelkäsi pimeää (Basam Books 2021) ja suunnitelmissa on päättää “eläintrilogia” lähivuosina.

Ensimmäinen teos käsittelee autofiktion keinoin pakko-oireista häiriötä ja pelon fysiologiaa eläinmaailman lainalaisuuksiin viitaten. Toinen teos taas kertoo pohjoisen mytologiaa apuna käyttäen padottujen tunteiden voimasta ja traumasta sekä siitä, miten ne voivat aiheuttaa erilaisia mielen haasteita ja riippuvuuksia.

Vierailuilla puhuisin kirjojen aihepiiriin viittaavista teemoista, kuten ajattelun voimasta ja tunteiden säätelyn tärkeydestä kuulijoiden ikätasoa vastaavasti. Kokemusasiantuntijana haluan murtaa mielen sairauksiin liittyviä tabuja ja ammattini puolesta ennalta estää ihmisten pahoinvointia ja väkivaltaa.

Mitä teen vierailulla?

Lähtökohtana luennoilla on tunteet ja niiden säätely sekä miten ne vaikuttavat ihmisen käytökseen. Haluan herätellä kuulijoita pohtimaan tunteiden ja tunnesäätelyn merkitystä erilaisissa pelkotiloissa, ahdistuksessa, riippuvuuksissa ja henkisessä tai fyysisessä väkivallassa. Haluaisin nostaa keskustelua siitä, miten hallita omaa pelkoa, kohdata surua, miten tiedostaa uskomuksia ja niiden vaikutusta tulkintoihin ja käytökseen.

Voisin tulla keskustelemaan kouluihin ja järjestöihin näistä teemoista sekä kirjoistani ja kirjoittamisen terapeuttisesta prosessista. Olen valmis kertomaan omista haasteistani ja keinoistani selviytyä pakko-oireista, koska haluan murtaa mielen sairauksiin liittyviä tabuja.

Minulla on vahva kokemus esiintymisestä ja pystyn muokkaamaan luennon näkökulmaa ja sisältöä joustavasti tilaajan tarpeita vastaavaksi. Oli kyseessä sitten lukion psykologian tai äidinkielen kurssi, kirjallisuuspiiri, mielenterveystyö tai yhteiskunnallisempi näkökulma, puhumista riittää.

Tuotanto

Seepra joka ajatteli liikaa (Basam Books 2020)
Susi joka pelkäsi pimeää (Basam Books 2021)