Yksityishenkilöt, lukupiirit


Lukukeskus välittää yksityishenkilöiden lukupiireihin kirjailijavierailijoita. Tilaajan on oltava yksityishenkilö: jos tilaajana on yhteisö, järjestö tai organisaatio, kuuluu vierailu julkihallinnollisten yhteisöjen alle. Vierailu koostuu vapaasta keskustelusta sekä osallistujien etukäteen valmistelemista kysymyksistä. Jos yksityishenkilö haluaa tilata kirjailijalta luennon tai ainoastaan kirjailijan esiintymisestä koostuvan vierailun, noudatetaan hinnastossa koulu- ja kirjastovierailujen ohjehintoja.

– Kirjailijan vierailu lukupiirin vieraana, yhteensä n. 45 min tai 90 min. Sisältää kirjailijan lyhyen alustuksen (n. 10-15 min) sekä vapaata keskustelua.

1 vierailu, yhteensä n. 45 min 150 € + matkakulut. Ryhmän koko max. 15 hlöä.
1 vierailu, yhteensä n. 90 min 250 € + matkakulut. Ryhmän koko max. 15 hlöä.

Palkkioista ei peritä arvonlisäveroa.

Palkkioon lisätään Lukukeskuksen palvelumaksu.

LUKUKESKUKSEN PALVELUMAKSU

• yhdestä esiintymisestä 50 €

Palvelumaksua vastaan Lukukeskus hoitaa kaiken vierailuun liittyvän käytännön järjestelyn, neuvottelee esiintymisestä kirjailijan kanssa, tekee sopimukset ja maksaa sosiaaliturvamaksun. Lukukeskus laskuttaa vierailun kustannukset järjestäjältä yhdellä laskulla.

Mikäli esiintyminen peruuntuu kirjailijasta riippumattomasta syystä myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta, kirjailijalle korvataan puolet sovitusta palkkiosta. Tilaajalta laskutetaan myös jo syntyneet kustannukset, mm. matkakulut ja palvelumaksu.

Mikäli esiintyminen peruuntuu force majeur -syistä (esim. kirjailijan sairastuminen), Lukukeskus pyrkii järjestämään vierailun toisena ajankohtana tai etsimään tilaisuuteen toisen esiintyjän.