Carina Wolff-Brandt

 Carina Wolff-Brandt

Helsingfors

Författarbesök

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Målgruppen för mina böcker

Aikuiset , Lågstadium , Förskola , Päiväkoti/esikoulu

Beskrivning

Jag är en positiv, levnadsglad författare som skriver böcker som barnen blir glada av. Jag skriver inte om samhälleliga problem eller sorger och elände. Med mina böcker somnar barnen lugnt och tryggt. Alla mina barnböcker är också skrivna med tanke på högläsning i skolan eller hemma.

Vad jag gör under besöken

På författarbesöken i skolorna utgår jag ifrån att eleverna är väl förberedda genom att ha läst eller fått höra någan av mina böcker. Via diskussioner om boken går jag in på vikten av läsning. Jag berättar också om mina egna spännande läsupplevelser för att få eleverna intresserade.
På föräldramöten tar jag upp vikten av att man i hemmet uppmuntrar till läsning och visar genom forskningsresultat hur det går om man inte gör det.
På besök i bibliotek eller andra beställare berättar jag ofta om de skärgårdsböcker jag har skrivit och skriver.

Produktion

Strandsatta-Kvinnoöden från Finska viken till Ishavet 2001.

Fyra barnböcker om Johanssons, 1997, 1999, 2007, 2014

Tre böcker om spöken och pirater i Kalle Knaster-serien. 2010,2012,2015

Vinden vänder på Trollskär, 2003
En hunds memoarer, 2005