Gustav Wickström

 Gustav Wickström

© Litorale

Åbo

Författarbesök

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Målgruppen för mina böcker

Gymnasium , Högstadium , Vuxna

Beskrivning

Jag har skrivit böcker om livet i den åboländska skärgården i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. De kan ses som hembygdshistoria för eleverna i skärgården. Den ena boken “Emil och hans brigg” handlar om segelsjöfarten, som förde unga män ut i den stora världen och den andra “En storm är lös” handlar om händelserna i skärgårrden under inbördeskriget 1918.

Vad jag gör under besöken

Jag berättar fritt om boken och svarar under anförandets gång på frågor och kommentarer.

Produktion

En storm är lös. Åbolands skärgård vårvintern 1918, Litorale 2017
Emil och hans brigg, Litorale 2014