Robin Valtiala

 Robin Valtiala Ladda en bild som kan publiceras

© Emilia Siltavuori

Helsingfors

Författarbesök
Föreläsningar
Bokprat
Verkstäder

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Målgruppen för mina böcker

Aikuiset , Lågstadium , Lukio/ammattikoulu , Högstadium

Beskrivning

Som författare är jag associerande, och intresserar mig för detaljer. Jag uppskattar själv när jag läser en bok om det finns humor mellan raderna, och är glad om läsare på motsvarande sätt hittar något roligt i mina böcker. När jag framträder tycker jag också om att associera, hoppa mellan olika fenomen i livet och språket; ännu roligare tycker jag det är om gruppen också gör det, kommer med kommentarer som någon annan kanske skulle kalla ”ovidkommande”.

En ny idé jag har går ut på att hålla creative writing, på distans: Skriva i isolering. För alla åldrar.
 Jag tror att saken kan ha många intressanta sidor. Ensamma tonåringar börjar ju ofta läsa och skriva, och det aktuella coronatillståndet tycker jag liknar en ensam tonårstunnel. Världsbilden förändras i en tid när världen emellanåt påminner om en dröm där människorna har försvunnit. Att skriva kan göra att man mår bättre, samtidigt som man kan upptäcka nya sidor i språket och i sätten att gestalta världen. En ny situation kanske för fram en ny sorts skrivande människor. Jag skulle gärna möta dem.

Språket finns hela tiden. Även under kriser.

 

(på spanska) Soy un escritor a quien le gusta asociar, tanto en mis textos como en las conferencias que doy. El humor también es importante para mí. Me encanta improvisar, por eso me gustan los grupos mixtos (también lingüísticamente). Escribo prosa y poesía, en los últimos años muchos haikus. He aquí un ejemplo (en mi traducción):

la liebre puede crecer

el tranvía estival tiene espacio

para no matar

Vad jag gör under besöken

Eftersom jag har undervisat i språk i många år, både i olika slags skolor och på firmor, är jag van att framträda inför grupper. De kan vara av olika slag, också mångspråkiga grupper klarar jag bra. Jag tycker om, och är bra på att improvisera. Publik skrämmer mig inte.

Jag skriver både prosa och poesi. Hittills bara för vuxna, även om jag planerar att någon gång skriva en barnbok. Poesin är det jag i tiderna började med, och nu på senare år har jag återkommit till den. Min senast publicerade bok är en haikusamling (Barnvagn i överhastighet, 2013); när jag har berättat om den har jag märkt att människor i mycket olika åldrar blir intresserade, bläddrar i boken och när de talar lågt med varandra i gruppen märker jag att alla tar fasta på olika dikter, och upptäcker mycket i dikterna jag inte själv har tänkt på. Av den här orsaken håller jag gärna skrivverkstäder med haiku som tema. Men jag är inte heller främmande för att hålla skrivverkstäder med annat som tema. Lika gärna läser jag också högt ur mina egna böcker, och diskuterar dem. Gärna på detaljnivå.

De som ber mig framträda kan räkna med att det inte kommer att vara tyst många sekunder i taget. Och att jag efter bästa förmåga försöker bemöta alla slags frågor och kommentarer. Att man har roligt under mina framträdanden/ föreläsningar/ lektioner/ brukar många säga. De brukar också säga att jag har fantasi.

Till mina starka sidor hör språk, att analysera språkliga fenomen. Både i mina texter och annars.

Produktion

Barnvagn i överhastighet, dikter, S&S 2013
Som katternas sätt att minnas, roman, Söderströms 2011
Mexicos uppsyn, resebok, Söderströms 2006
Långa barn ska spela gamla, roman, Söderströms 2003
Kontinent utan väggar, resebok om Latinamerika, Söderströms 2000
Illegala varelser, novell i antologin Otalt, Schildts 1998
Fingerfärg, dikter, Schildts 1997
Bakfönster, dikter, Boklaget 1991