Sara Jungersten

 Sara Jungersten Ladda en bild som kan publiceras

© Marica Öst / Schildts & Söderströms

Singsby

Författarbesök
Föreläsningar

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Målgruppen för mina böcker

Aikuiset , Lukio/ammattikoulu , Högstadium

Beskrivning

Jag beskriver finlandssvensk nutid ur ett kvinnoperspektiv – med fokus på den unga kvinnan och hennes försök att manövrera mellan förväntningar, krav och ideal. Som utvecklingspsykolog fokuserar jag på människans drivkrafter med fokus på det undermedvetna.

Vad jag gör under besöken

Jag berättar gärna om mitt skrivande och om min arbetsprocess. Jag tycker om att möta både yngre och äldre publik´och riktigt bra trivs jag framför en högstadie- eller gymnasieklass. Jag plockar gärna upp samhällsfenomen för att syna dem och problematiserar dem tillsammans med eleverna.

Produktion

#döden, Schildts & Söderströms 2015
Lika delar liv och luft, Schildts & Söderströms 2013
Wannabe, Schildts 2011