Agneta Enckell

 Agneta Enckell

Helsingfors

Skriv ut faktapaket

Logga in och beställ

Målgruppen för mina böcker

Vuxna

Beskrivning

är en skrivande författare. har kallats för språkmaterialist, men känner sig inte helt bekväm med sådan definition, upplever dock att språket/skriften är en spännande hemort…

Vad jag gör under besöken

förhåller sig öppen till olika förslag angående uppdragets natur, vill inte på förhand definiera... men håller sig till former som tillåter att man får vara sig själv, iscensättningar är främmande...

Produktion

har gett ut 7 böcker med poesi, den första, Förvandlingar mot morgonen 1983, den senaste anteckningar (intill ett nordligt innanhav) 2010.
däremellan rum; berättelser 1987, Falla (Eurydike) 1991, åter 1995, sitt ansiktes avtryck... 1998, innanför/utanför... 2005.
dessutom en brevbok om poesi tillsammans med Peter Mickwitz och Henrika Ringbom, Poesi med andra ord , 2003

har också publicerat korta essäer och artiklar i olika tidskrifter (lyrikvännen, kritiker, ord&bild...)

samt arbetat, främst under 90-talet, med text/ljudkompositioner, tillsammans med elektronmusikkompositören, och maken, Patrick Kosk, och i övrigt uppträtt rätt mycket med poesiläsningar, främst i Sverige.